Doposud byly vyrobeny solární články s celkovou kapacitou kolem 8 gigawattů, z tohoto množství Sharp vyrobil 2 gigawatty. Společnost je v současnosti první výrobce, který vyrábí zdroje šetřící tenkostěnné solární články a to ve fabrice na solární články o kapacitě jeden gigawatt.

Trh se solární energií je celosvětově ve fází velkého rozmachu, poptávka roste především v Evropě. Jen za minulý rok bylo z 2,7 megawattů nově instalovaných fotovoltaických systémů celkem 1,1 megawatt instalováno v Německu, největším světovém trhu.

Do budoucna se chce Sharp zaměřit na výrobu tenkostěnných solárních článků, které se spotřebují mnohem méně křemíku než tradiční solární články. Plánuje desetinásobně zvýšit výrobní kapacity továrny v Katsuragi z 15 na 160 megawattů a vybudovat novou jedno gigawattovou továrnu v Sakai, kde bude od roku 2010 vyráběno 1000 MW třívrstvých tenkostěnných článků za rok vedle výroby LCD televizí.

Fotovoltaické moduly jsou používány v satelitech, majácích, na veřejných budovách a na střechách soukromých vil pro pohon domácích zařízení po celém světě.