"Překvapilo nás, že z množství podniků přihlášených v loňském roce uspěly výlučně velké společnosti, někdy i s nadnárodním zázemím. Ukazuje se, že často menší české podniky považují striktní dodržování etického přístupu k podnikání za luxus, který si jen málokdo může dovolit v každodenním existenčním boji o přežití. Na druhou stranu je to jediná cesta k dlouhodobě a trvale úspěšnému podnikání," dodal Řeřicha.

Účast v akci Podnik Fair Play je dobrovolná

Dobrovolná účast v programu Podnik Fair Play je iniciativou těch českých manažerů, kteří si uvědomují, že dodržování etických norem je jedinou správnou a možnou cestou ke kultivaci podnikatelského prostředí v České republice.

Loni a počátkem letošního roku byly provedeny etické audity u prvních českých firem přihlášených v průběhu roku 2006. Ve čtvrtek 22. března 2007 bude veřejnost seznámena s jejich výsledky. Vyvrcholením programu bude slavnostní večer v Michnově paláci na Malé Straně s předáváním sošek vítězů a etických certifikátů úspěšným podnikům.

Které to jsou, se dozvíme v průběhu galavečera, který moderuje Bára Štěpánová. V jeho průběhu vystoupí kytarový virtuos Matěj Rak a za účasti představitelů podnikové sféry i veřejného života ceny vybraným podnikům předá Radim Passer, patron ročníku 2006.

Podnik Fair Play podpořil i Havel

Občanské sdružení Etické fórum při prosazování etického podnikání v České republice následuje cestu, kterou se již vydaly USA, Velká Británie či Polsko. Společně s polskými partnery a s podporou českých osobností, mezi které patří i Václav Havel, byly zformulovány etické normy respektující světově uznávané etické principy.

Byla vytvořena hodnotící kriteria, která umožňují objektivně posoudit a certifikovat chování hodnocené společnosti v oblasti etiky. Nejedná se o suplování činnosti státu, ale o vytváření tlaku na podnikatelskou sféru vytvářením sítě certifikovaných podniků, které úspěšně prošly etickým auditem. Takové organizace by pak měly být snadno odlišitelné nejen držením certifikátu Podnik Fair Play a používáním symbolů s ním spojených, ale především zjevným uplatňováním etických zásad ve svém podnikání.

Další informace o programu lze nalézt na webových stránkách www.podnikfairplay.czwww.fairplay.pl. Čím se Etické fórum ČR zabývá zjistí zájemce zde: www.etickeforumcr.cz