Hlavní obsah
Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz

Rodiny s malými dětmi si na školkovném polepší

Rodič uplatňující za loňský rok slevu za umístění dítěte, tzv. školkovné, si sníží daňovou povinnost více než za rok 2018, na druhou stranu však musí mít pro čerpání daňového bonusu vyšší rozhodné příjmy. Na co by neměly rodiny s dětmi při vyplňování daňového přiznání zapomenout?

Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz
Rodiny s malými dětmi si na školkovném polepší

Daňové zvýhodnění na stejné dítě může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. Pokud se daňové zvýhodnění uplatňuje za celý kalendářní rok 2019 v daňovém přiznání, tak na první dítě činí stejně jako o rok dřív 15 204 korun, na druhé dítě potom 19 404 korun a na třetí a další dítě pak 24 204 korun.

„Pokud je uplatněné daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu, má poplatník nárok na daňový bonus. V takovém případě je v daňovém přiznání nutné vyplnit žádost o vrácení přeplatku, a to včetně čísla účtu,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Školkovné se odvíjí od výše minimální mzdy. Za rok 2019 je tak možné jej na každé dítě uplatnit maximálně v částce 13 350 korun, za rok 2018 to bylo 12 200 korun.

Rodina s dvěma malými dětmi, která za každé zaplatila ve školce 15 tisíc korun, si sníží roční daňovou povinnost o 26 700 korun

Například rodina s dvěma malými dětmi, která loni za každé zaplatila ve školce 15 tisíc korun, si tak sníží roční daňovou povinnost o maximální částku 26 700 korun, oproti roku 2018 je to o 2300 korun více. Rovněž daňovou slevu za umístění dítěte může uplatňovat pouze jeden z rodičů. Při uplatnění školkovného je nutné k daňovému přiznání jako přílohu doručit potvrzení o zaplaceném školném od příslušné školky.

Nárok na školkovné mají i rodiče, jejichž dítě nastoupilo od září 2019 do první třídy. Ve dvoustránkovém daňovém přiznání, které mohou podávat daňoví poplatníci mající pouze příjmy ze zaměstnání, se školkovné uvádí do řádku číslo 43, ve čtyřstránkovém daňovém přiznání do řádku číslo 69a.

„Školkovné snižuje vypočtenou daň z příjmu maximálně do nuly, proto je vhodné, aby tuto daňovou slevu uplatnil rodič s vyšším daňovým základem, aby ji využil v plném rozsahu,“ upozorňuje Ivanco.

Většina zaměstnanců uplatňuje školkovné v ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem, osoby samostatně výdělečně činné a zaměstnanci, kteří mají povinnost podávat daňové přiznání, jej poté uplatňují v daňovém přiznání.

Kdo dosáhne na daňový bonus

Zaměstnanci, kteří školkovné uplatňují, obdrží po provedeném ročním zúčtování daně daňovou vratku – během roku totiž zaplatili více na zálohách na dani z příjmů, než kolik následně činí vypočtená daň z příjmů za rok 2019 v ročním zúčtování.

Ačkoliv ze svých každoročních daňových povinností lidé obvykle nebývají nadšení, rodičům dětí až do 26 let věku je zpříjemňuje šance na získání daňového bonusu. Na ten jim vzniká nárok tehdy, když na děti uplatňují daňové zvýhodnění vyšší, než je vypočtená daň z příjmů. Výše daňového bonusu pak činí rozdíl mezi daňovým zvýhodněním na děti a vypočtenou daní.

Za rok 2019 na daňový bonus dosáhne o něco méně lidí, neboť došlo ke zpřísnění podmínek pro jeho získání. Zatímco loni k čerpání daňového bonusu stačilo vykázat za rok vlastní příjmy ve výši alespoň 73 200 korun, nově je potřeba dosáhnout na vlastní příjmy ze zaměstnání nebo podnikání za rok 2019 vyšší než 80 100 korun. Nutný rozhodný příjem se tedy meziročně zvýšil o 6900 korun. „Pokud ani jeden z rodičů nemá příjmy nad limit, potom rodina nemá na daňový bonus nárok,“ doplňuje Ivanco.

Nezapomeňte na to, že i toto daňové zvýhodnění na stejné dítě může uplatnit vždy jen jeden z rodičů. Pro maximalizaci daňového bonusu by jej měl uplatnit ten rodič, který si může snížit svou daňovou povinnost o částku daňového zvýhodnění v plné výši, nebo rodič, který v plné výši využije čerpání daňového bonusu.

Sleva na manželku

Pokud jeden z manželů neměl vlastní příjmy za rok 2019 vyšší než 68 tisíc korun, tak může druhý z manželů v daňovém přiznání uplatnit daňovou slevu na manželku (manžela) ve výši 24 840 korun.

Je-li navíc manželka (manžel) bez příjmů držitelem průkazu ZPT/P, tak je daňová sleva dvojnásobně vysoká. Sleva náleží pouze na manželku (manžela), nelze ji uplatnit na družku (druha). Do vlastních příjmů se počítají všechny příjmy mimo vyjmenované příjmy v zákoně o dani z příjmů.

Nejčastějším důvodem pro uplatňování daňové slevy na manželku v praxi je mateřská dovolená, neboť rodičovský příspěvek se do výše uvedeného limitu nepočítá. Ve dvoustránkovém daňovém přiznání se uvádí sleva na manželku (manžela) do řádku číslo 37 (38 na držitele průkazu ZPT/P) a ve čtyřstránkovém daňovém přiznání do řádku 65a (65b na držitele průkazu ZPT/P).

„K daňovému přiznání je vždy potřeba doručit čestné prohlášení druhého z manželů, že jeho vlastní příjmy nepřesahují 68 tisíc korun, v případě uzavření manželství v průběhu roku se uplatní sleva v poměrné výši,“ dodává Ivanco.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků