Hlavní obsah
Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz

Rekonstrukce nájemního bytu má svá pravidla. Řídí se nájemní smlouvou

Rekonstruovat nájemní byt nemusí být vždy jednoduché. Vždy je třeba postupovat v souladu s nájemní smlouvou a zákonem. Rekonstrukce nebo oprava nájemního bytu bez souhlasu druhé smluvní strany má svá omezení. Ve spolupráci se spotřebitelskou organizací dTest přinášíme několik rad a tipů, jak se s rekonstrukcí i úhradou nákladů vypořádat.

Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz
Rekonstrukce nájemního bytu má svá pravidla. Řídí se nájemní smlouvou

Potřeba rekonstrukce bytu, tedy větších úprav, přestavby či jiných změn, se může objevit už před nastěhováním do nájemního bytu. Pronajímatel je totiž povinen ze zákona předat nájemci čistý a zdravotně nezávadný byt. Byt má být dále opatřený uzamykatelnými dveřmi a podlahovou krytinou.

Náklady za úpravy v bytě součástí dohody

Nájemce se však může s pronajímatelem dohodnout, že nájemní byt převezme i v horším stavu, než vyžaduje zákon. Součástí takové dohody však musí být i ujednání o nákladech na opravu bytu. V opačném případě platí, že pronajímatel musí byt odevzdat ve stavu vyžadovaném zákonem.

Nespoléhejte se pouze na fotografie bytu, ale raději si jeho stav před podpisem smlouvy osobně zkontrolujte
Lukáš Zelený, dTest

„Nejčastěji se nájemce a pronajímatel dohodnou, že si nájemce vyčíslené náklady takzvaně obydlí, tedy že nějakou dobu nebude platit žádné nájemné, nebo ho bude platit ve snížené výši,“ uvedl Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

Byt si před nastěhováním prohlédněte

Stává se, že byt na začátku nájmu neodpovídá dohodnutému stavu či stavu požadovanému zákonem. V takovém případě se může nájemce odmítnout do bytu nastěhovat, nebo požadovat slevu z nájemného po pronajímateli.

Pokud však o stavu bytu nájemce věděl již při uzavření smlouvy, případně, pokud ho neznal, ale měl možnost si ho předen ověřit, právo na slevu pak nemá.

„Radíme nájemcům, aby se nespoléhali pouze na fotografie bytu, ale raději si šli jeho stav před podpisem smlouvy osobně zkontrolovat,“ doporučil Zelený.

Zároveň dodal, že nájemce nemůže požadovat slevu z nájemného ani tehdy, když pronajímatele nevyzval k odstranění vad bezodkladně po nastěhování do bytu.

K rekonstrukci je třeba souhlas pronajímatele

Nutnost nebo jen přání rekonstruovat byt se mohou objevit i později po nastěhování do pronajatého bytu. Jestliže chce nájemce pronajatý byt rekonstruovat, potřebuje k tomu většinou souhlas pronajímatele.

Pokud nebude s rekonstrukcí souhlasit, má právo nájemce z bytu vypovědět a požadovat po něm, aby uvedl byt do původního stavu na své náklady.

Výjimkou je případ, kdy nájemce potřebuje provést rekonstrukci nutnou s ohledem na svůj zdravotní stav (třeba tělesný handicap), ovšem tu mu musí povolit soud.

Pronajímatel může rekonstruovat i proti vůli nájemce

Nájemce se naopak musí smířit s tím, že některé rekonstrukce může pronajímatel provést i proti jeho vůli.

„Jedná se o všechny úpravy v bytě, které nesníží hodnotu bydlení a lze je provést bez většího nepohodlí pro nájemce. Co je ovšem větší nepohodlí, může být obtížné v konkrétním případě určit, jiný názor na to bude mít nájemce a jiný pronajímatel,“ uvedl Zelený.

Pronajímatel nepotřebuje souhlas k úpravám prováděným na příkaz úřadu a k úpravám, bez jejichž provedení hrozí vznik závažné újmy v bytě. Jedná se především o odstranění hygienických závad či problémů se statikou.

Při větší rekonstrukci upozornění tři měsíce předem

Některé rekonstrukce mohou vyžadovat, aby se nájemce z bytu dočasně vystěhoval. Při plánované rekonstrukci však musí dát pronajímatel nájemci vědět tři měsíce dopředu, co bude v bytě rekonstruovat, kdy práce začnou a kdy skončí.

Zároveň se musí zavázat k náhradě přiměřených nákladů, které nájemci v souvislosti s dočasným vystěhováním vzniknou, a zaplatit mu na ně přiměřenou zálohu.

Nájemce musí pronajímateli do deseti dnů oznámit, zda s dočasným opuštěním bytu souhlasí.

U méně náročných rekonstrukcí, u kterých se předpokládá nepřítomnost nájemce po dobu maximálně týdne, stačí, když ho pronajímatel vyrozumí deset dní předem. Nájemce má pak pět dní na vyslovení souhlasu.

Jestliže odmítne byt opustit či na výzvu nereaguje, musí pronajímatel požadovat dočasné vystěhování nájemce soudní cestou.

Mohou ovšem nastat situace, kdy nelze s rekonstrukcí počítat předem (například u odstraňování následků havárie), pak pronajímatel nemusí dopředu dát nájemci o ní vědět.

Ideální je, pokud se nájemce a pronajímatel o plánovaných změnách vzájemně informují, aby při ukončení smluvního vztahu nedošlo k rozčarování. „Změny, které nájemce provedl bez souhlasu pronajímatele, je povinen při skončení nájmu odstranit na vlastní náklady. Dohodnout se však může s pronajímatelem i jinak,“ upozornil Zelený.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků