Hlavní obsah
Foto: Profimedia.cz

Pokud dlužníci nebudou splácet úvěry, jejich situace se může zhoršit

Současná snaha vlády o lepší regulaci činnosti soukromých soudních exekutorů může paradoxně vést i k opačnému výsledku – zhoršení situace pro dlužníky, kteří nesplácejí své úvěry. Plyne to z návrhu novely exekučního řádu, který vládě předložil ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS).

Foto: Profimedia.cz
Pokud dlužníci nebudou splácet úvěry, jejich situace se může zhoršit

Návrh mimo jiné předpokládá i zrušení tzv. exekutorských zápisů o dohodách mezi dlužníkem a věřitelem, které mají charakter veřejné listiny. V nich dlužník dává souhlas s tím, že když svou pohledávku řádně a včas nesplní, tak může být na základě tohoto zápisu rovnou nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce, aniž by nároky věřitele musel uznat soud.

Návrh se do novely dostal až na poslední chvíli v Legislativní radě vlády, kde s ním přišla její šéfka a vicepremiérka Karolína Peake (Věci veřejné). Pospíšil ho nicméně podporuje. V září v televizi argumentoval tím, že „praxe ukazuje, že exekutorské zápisy teoreticky mohou být zneužitelné.“

V některých případech tomu tak opravdu může být. Například když se exekutorské zápisy využívají v okamžiku poskytnutí úvěru jako zajišťovací prostředek a v dohodě se stanoví pravidla jednoznačně nevýhodná pro dlužníka. Například že je povinen uhradit celý dluh už při první či druhé nesplacené splátce.

Pokud něco takového dlužník podepíše, má o problémy postaráno. Dojde okamžitě k exekuci na jeho majetek.

Co se má dál změnit
Novela exekučního řádu má přinést velké množství změn. K nejdůležitějším patří například:
Exekutor nebude již dostávat od soudu pověření k provedení exekuce. Šlo dosud spíše jen o formální úkon, který k ochraně dlužníka nijak nepřispíval. To má zrychlit exekuční řízení a ulehčit soudům, které mají získat víc prostoru pro dohled nad činností exekutorů.
Exekuce bude evidovat speciální rejstřík. Exekutor zde zaeviduje již zahájení příslušného řízení. Rejstřík povede ministerstvo spravedlnosti.
Související novela občanského soudního řádu vymezí druhy pohledávek, které bude moci vymáhat jen soud a u kterých se věřitel může sám rozhodnout, zda je bude vymáhat prostřednictvím soudu, či exekutora. Například matka vymáhající výživné se bude moci rozhodnout, zda se obrátí na soud, či na exekutora.
Exekutor bude moci nařídit kromě dražby movitosti či movité věci také dražbu pohledávky. Vydražit bude možné také podíl dlužníka ve společnosti či firmě, stejně tak jeho členská práva a povinnosti.
Změny mají nabýt účinnosti od 1. července 2012.

Jde o záchranný kruh pro dlužníka

V Česku se ale exekutorské zápisy v drtivé většině případů používají až v okamžiku, kdy dlužníci přestanou splácet dluh a vznikne jim povinnost ho splatit celý najednou.

Banky a jiné seriózní finanční instituce jim v tuto chvíli dohodou ve formě exekutorského zápisu dávají i poté ještě šanci, aby úvěr podle dohodnutých podmínek dále spláceli, aniž by případ musel být předán soudu.

Soud je vždy to nejhorší řešení, protože dlužník řízení dřív nebo později stejně prohraje a jen mu vzrostou celkové náklady. Za soudní poplatky, náklady právního zastoupení a vzroste mu i úrok z prodlení.

Řada dlužníků proto podle zkušeností bank využívá exekutorských zápisů jako posledního záchranného kruhu a často pak i své závazky dodrží.

„Exekutorské zápisy jsou využívány jako prospěšný nástroj při restrukturalizaci dluhu jak pro věřitele, tak dlužníky. Těžko bychom se bez nich obešli,“ potvrdil Právu Karel Suchý, vedoucí oddělení právního vymáhání retailových pohledávek České spořitelny.

Podle jeho slov by se i dlužníci dostali do velmi těžké situace. Rovněž soudy by prý byly zahlceny velkým množstvím žalob.

Například i Raiffeisebank, jak dělil Právu Jakub Puchalský z tiskového oddělení, jednoznačně podporuje zachování exekutorských zápisů.

Nevylít s vaničkou i dítě

A co námitky, že může dojít a i dochází ke zneužití exekutorských zápisů?

„Jsou to spíše výjimky. Za čtyři roky existence naší poradny, kdy jsme se zabývali desítkami tisíc případů, jsme se setkali tak s deseti kauzami zneužití exekutorských zápisů. Rozhodně není nutné kvůli nim tyto zápisy rušit. To bychom s vaničkou vylili dítě.“ řekl Právu ředitel Poradny při finanční tísni David Šmejkal.

Podle jeho slov se takové případy stávají zvláště tehdy, když některý člověk má tak pochybnou úvěrovou historii, že je bez šancí získat úvěr u banky či seriózní nebankovní instituce, je bez peněz a je rozhodnut kývnout na jakékoli podmínky, jen když získá peníze. Někteří lidé si i smluvní podmínky ani pořádně nepřečtou.

Ministr: Možná bude třeba víc notářů

Podle Šmejkala návrh nevzešel z podnětu žádné organizace, která se snaží pomáhat dlužníkům, což podle jeho slov také o mnohém svědčí.

„S návrhem na zrušení exekutorských zápisů s doložkou vykonatelnosti v zásadě souhlasím, ačkoliv nejsem jeho předkladatelem. Domnívám se, že veřejné listiny má sepisovat primárně notář, a nikoliv exekutor, který je má vykonávat. Pokud se návrh dostane na půdu parlamentu, měli bychom vést diskusi o tom, zda s sebou tato změna nepřináší potřebu zvýšení počtu notářů v České republice," sdělil Právu ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Finančním institucím, kterým exekutorské zápisy pomáhají, se ale nelíbí, že by měly být odkázané pouze na notáře. Obávají se toho, že nebudou tak pružní jako exekutoři.

„Exekutor je mnohem více specializovaný na problematiku pohledávek a jeho sepětí s každodenními potřebami věřitelů a dlužníků je diametrálně odlišné od notářů, jejichž profesní zaměření je spojeno s mnohem širším záběrem,“ řekl Suchý z České spořitelny.

Soudce: Nerušit to, co se osvědčilo

Podle JUDr. Jana Grégra, soudce Obvodního soudu pro Prahu 10, jsou exekutorské zápisy i dobrým a účinným způsobem, jak zajistit vykonatelnost práva.

„Denně slyšíme, že ve vykonatelnosti práva je Česká republika ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie hodně pozadu. Exekutorské zápisy tomu hodně napomáhají, jsou jasným krokem kupředu, a proto by se neměly rušit,“ soudí Grégr.

Jinou věcí podle něho je, že exekutoři by měli současně dbát na důsledné poučení účastníků dohody sepisované formou exekutorského zápisu.

Exekutorské zápisy nejsou českým výmyslem. „Tento nástroj je široce využíván v zemích Evropské unie, zejména ve Francii a Belgii,“ řekl Právu Leo Netten, prezident Mezinárodní organizace exekutorů, který v minulých dnech pobýval v Česku.

Také čeští exekutoři brání exekutorské zápisy. „Deset let jsme se exekutorské zápisy učili a teď by měly být zrušeny? Byla by to rána pro věřitele, dlužníky i pro nás,“ říká soudní exekutor pro Prahu 9 JUDr. Milan Suchánek.

I podle jeho slov je ale třeba, aby věřitelé a dlužníci používali exekutorské zápisy s rozmyslem. „Banky tak postupují. Dlužníci by se měli vždy důkladně seznámit s podmínkami věřitelem navržené dohody. Je možné si vzít k jednání na pomoc třeba jiné rodinné příslušníky nebo i právníky“ dodává.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Seznam.cz zavádí tlačítko Líbí se

Dejte redakci i ostatním čtenářům vědět, jaký obsah stojí za přečtení.

Články s nejvyšším počtem Líbí se se budou častěji zobrazovat na hlavní stránce Seznamu a přečte si je více lidí. Nikomu tak neuniknou zajímavé zprávy.

Reklama

Výběr článků