„Doporučujeme zkontrolovat si ve smlouvě ustanovení týkající se provize. Některým realitním kancelářím totiž provize zůstává i v případě, že nakonec k podpisu nájemní smlouvy vůbec nedojde, a to i když z nájmu takzvaně vycouvá pronajímatel,“ upozornil Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

Jak dále doporučil, zájemci o pronájem by rozhodně neměli podepisovat smlouvu, ve které není uvedeno, že provize se vrací, když k uzavření nájemní smlouvy nedojde z důvodů, které nejsou na straně nájemce.

Výpověď ze smyšleného důvodu

Bohužel, jak ukazují zkušenosti některých nájemců, ne vždy stačí pečlivě zkontrolovat a případně upravit smlouvu. „V naší poradně jsme zaznamenali případy, kdy nájemce zaplatí provizi za sjednání nájmu a do nájemního bytu se nastěhuje. Po krátké době, například po 14 dnech, však obdrží od pronajímatele výpověď bez výpovědní doby s pokynem, aby se z bytu ihned odstěhoval. Přičemž provize zůstává realitní kanceláři,“ uvedl Zelený.

Zákon stanoví, že nájem bytu může být vypovězen jen ze zákonných důvodů, mezi něž nejčastěji patří různá porušení nájemcových povinností. Podle míry jejich závažnosti se pak nájem vypovídá s výpovědní dobou, nebo bez ní.

„V jednom z námi evidovaných případu odůvodnil pronajímatel výpověď tím, že si sousedé stěžovali na hluk způsobený nájemcem, ovšem tento důvod byl smyšlený. Nájemce totiž sousedy ani rušit nemohl, neboť si do bytu pouze přinesl věci a odjel na dovolenou. Nájemce se poté dal do pátrání a zjistil, že byt byl opakovaně vždy na krátkou dobu pronajat různým nájemcům. Domníváme se proto, že realitní kancelář byla s pronajímatelem domluvena a o provizi se s ním podělila,“ doplnil Zelený.

Proti výpovědi lze podat námitky

Občanský zákoník dává nájemci právo se proti výpovědi bránit tím, že u pronajímatele podá námitky, může se též obrátit na soud, který bude zkoumat, zda důvod pro výpověď v daném případě skutečně existoval.

Po dobu trvání soudního sporu vás sice nemohou nutit byt opustit, ovšem dá se předpokládat, že si budete hledat nové bydlení, protože nejspíš nebudete mít nadále zájem v bytě bydlet. Navíc pokud je nájem uzavřen na dobu určitou, tak bez ohledu na soudní spor skončí uplynutím sjednané doby.

Jednání pronajímatele a realitní kanceláře by se v takových případech také dalo posoudit jako trestný čin podvodu. „Může být ovšem problém realitní kanceláři a pronajímateli podvodné jednání prokázat,“ upozornil Zelený.