Vzhledem k tomu, že 31. leden 2019, poslední termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí, je prakticky za dveřmi, připravili jsme odpovědi na zásadní otázky, které s danou problematikou souvisí.

Daně 2018:
Jak daní lidé s vysokými příjmy
Jak uplatnit výdajový paušál za loňský rok
Jak na podání přiznání k dani z nemovitých věcí
  Jak správně vyplnit daňové přiznání za rok 2018
  Deset hlavních změn v daňovém přiznání 2018
 Co si ohlídat při vyplňování přehledů o příjmech a výdajích

Koho se přiznání k dani týká?

Podat přiznání k dani z nemovitých věcí musí každý, kdo se v loňském roce stal majitelem bytu, domu, pozemku či jiné nemovitosti. Nehraje přitom roli, zda nemovitost koupil, zdědil či dostal darem. Důležité je, že byl v roce 2018 jako nový vlastník zapsán v katastru nemovitostí.

Povinnost se ale týká i těch, kteří sice nemovitost vlastní již delší dobu, ale vloni na ní provedli úpravy, které mají vliv na výpočet daně. Podat přiznání tedy musíte, pokud jste například u domu přistavěli patro, zasíťovali pozemek, změnila se výměra vašeho pozemku, ale i v případě, že jste nemovitost částečně zlikvidovali.

Může se také stát, že jste se majiteli nemovitosti stali v roce 2018, k zapsání do katastru však došlo až letos. Daňové přiznání pochopitelně také podat musíte, ale netýká se vás termín konce ledna. Na splnění povinnosti máte tři kalendářní měsíce po měsíci, kdy byla nemovitost do katastru zapsána.

Přiznání k dani z nemovitých věcí podáváte tomu finančnímu úřadu, na jehož území se nemovitost nachází.

V případě, že se vás nic z výše uvedeného netýká, přiznání podat nemusíte, pouze počkáte na pokyn finančního úřadu k úhradě požadované výše daně.

Nemovitost jste vloni prodali?

Pokud jste nemovitost v loňském roce prodali, darovali nebo o ni jiným způsobem přišli, musíte tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu.

Pokud vám ale ještě nějaká nemovitost v kraji, v němž daň platíte, zůstala, musíte podat tzv. dílčí daňové přiznání.

Jak vyplnit daňové přiznání a vypočítat daň?

Než se do vyplnění formuláře pustíte, potřebujete znát potřebné informace o svých nemovitostech. Najdete je například v katastru nemovitostí. Ve formuláři pak vše o vlastněných nemovitostech uvedete. Vyplňujete jak údaje za pozemky, tak za stavbu.

Výsledná daň je tvořena základem daně, který tvoří výměra pozemku a druh pozemku (např. orná půda, stavební pozemek, trvalý travní porost, zastavěná plocha a nádvoří apod.) a druh nemovitosti (např. obytný dům, byt, stavba pro individuální rekreaci apod.).

Výměru je poté třeba vynásobit místním koeficientem, který si určují samy obce. Koeficient, který se týká přímo vás, najdete například na stránkách finanční správy.

Kdy se daň platí?

Daň z nemovitých věcí musíte zaplatit do konce května. K tomu vás vyzve finanční úřad, který vám například zašle složenku.

Pokud ale chcete daň platit prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva, tzv. SIPO, musíte nejpozději do 31. ledna 2019 na finančním úřadě odevzdat Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO spolu se spojovacím číslem SIPO.

Pak se už nemusíte o nic starat, daň v letošním i v dalších letech, a to i v případě změny výše daně, bude hrazena zcela automaticky.

Pokud bude vaše daň vyšší než pět tisíc korun, můžete ji uhradit celou najednou či si ji rozdělit na dvě části a zaplatit ji nadvakrát. První splátku musíte uhradit do konce května a druhou pak do konce listopadu.

Termín podání jste nestihli?

Pokud se s podáním přiznání k dani z nemovitých věcí opozdíte a nedodržíte daný termín 31. ledna 2019, úřady vám budou tolerovat ještě pět pracovních dní, aniž by vám vyměřily pokutu. Ovšem pozor - přiznání musí k úředníkům dorazit do zmíněných pěti dnů, neznamená to tedy, že ho pošlete až pátý pracovní den po termínu.

Poté už ale následuje sankce ve výši 0,05 procenta stanovené daně za každý den prodlení, maximálně však pět procent vyměřené daně. Pokuty nižší než 200 korun se však nepředepisují.