„U všech typů zaměstnanců, od podnikatelů přes vedoucí pracovníky až po nekvalifikované dělníky, převažuje pocit, že nejsou adekvátně ohodnoceni,“ píše se ve zprávě CVVM.

Spokojeni hlavně podnikatelé a OSVČ

Svůj výdělek hodnotí jako dostatečný hlavně podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné, nejnižší je spokojenost u nekvalifikovaných dělníků.

Zajímavé je, že tři procenta vedoucích pracovníků dokonce uvedla, že berou více, než si zaslouží. Se svou mzdou je jinak spokojeno 38 procent lidí.

Jak si studenti (16 - 26 let) přivydělávají při studiu

FOTO: Martin Havelka, Novinky

Podíl ekonomicky aktivních lidí, kteří se v zaměstnání cítí být ohodnoceni mnohem méně, než by si zasloužili, proti loňskému roku poklesl.

Podle CVVM se tak zvrátil vzrůstající trend nespokojenosti s platovým ohodnocením. Nespokojenost setrvale rostla posledních pět let.

Průměrná mzda v České republice v letošním prvním čtvrtletí činila 30 265 korun.

Změnit práci chtěji hlavně mladí

O změně zaměstnání v současné době uvažuje každý šestý, více než tři čtvrtiny ekonomicky aktivních naopak hodlají v aktuálním zaměstnání zůstat. Odchod ze zaměstnání častěji zvažují lidé ve věku 20 až 29 let, dotázaní se základním vzděláním a lidé hodnotící svou domácí ekonomickou situaci jako špatnou.

Více než tři pětiny pracujících (61 procent) vyjadřují spokojenost se svým zaměstnáním, i když pouze 16 procent se cítí být velmi spokojeno. Nespokojených je dlouhodobě menšina, a to necelá desetina pracujících.

Vyšší úroveň spokojenosti zjistil výzkum u vedoucích a vyšších odborných pracovníků a u podnikatelů, kde jich je v práci rádo přes 80 procent. Podíl spokojených pracujících roste spolu se stupněm dosaženého vzdělání a s čistým osobním příjmem.

U kvalifikovaných dělníků je s prací spokojeno 45 procent, u nekvalifikovaných 40 procent. Nejvyšší počet těch, kteří jsou se svou prací velmi nespokojeni, je rovněž u nekvalifikovaných dělníků, a to pět procent.

Každý devátý se bojí o práci

Vztahy na pracovišti více než tři čtvrtiny pracujících hodnotí kladně. Jako chladné či případně napjaté a konfliktní je vnímá necelá pětina ekonomicky aktivních.

Ztráty práce se v červnu obávalo 11 procent Čechů. Na druhou stranu více než čtvrtina ekonomicky aktivních obyvatel si je svou pracovní pozicí zcela jista.