Stát se prostřednictvím dávek ze systému pomoci v hmotné nouzi snaží pomoci svým nejchudším občanům. Nárok tak na ně podle zákona má „osoba či rodina, která nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost.”

Příspěvek na živobytí je základní dávkou ze tří dávek systému pomoci v hmotné nouzi (dalšími dávkami jsou doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc). Nárok na něj získají ti, jimž po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nebude stačit příjem na živobytí. Tzv. částka živobytí se pro každou osobu stanoví individuálně.

Alkohol ani cigarety za poukázky koupit nelze

O příspěvku na živobytí rozhoduje a vyplácí ho Úřad práce ČR (ÚP). Podle novely zákona o pomoci v hmotné nouzi účinné od 1. června 2017 musí od letošního prosince lidem, kteří déle než půl roku pobírají příspěvek na živobytí, vyplácet nejméně 35 procent a nejvýše 65 procent této sociální dávky v poukázkách.

Poukázky jsou určeny na nákup potravin, drogistického a dalšího základního zboží. Nebude možné je využít k nákupu alkoholu ani tabákových výrobků. ÚP poskytuje příjemcům poukázek seznamy obchodníků, u kterých budou moci za poukázky nakoupit.

Kolik konkrétně z přiznané dávky dostane její příjemce v poukázkách a kolik v penězích, je podle mluvčího ministerstva práce Petra Habáně na uvážení pracovníků ÚP. Ti jsou instruováni, aby přihlíželi k celé řadě faktorů - jak k situaci samotného příjemce dávky, tak k možnosti efektivního využití poukázek v místě bydliště příjemce.

„Větší část dávky vyplacená v poukázkách bude využita tam, kde má pracovník ÚP podezření, že příjemce nevyužije příspěvek k jeho účelu, tj. k zajištění základních životních potřeb,” dodal Habáň.