Pozornost je podle daňové poradkyně společnosti TaxVision Blanky Štarmanové nutné věnovat především včasnému hrazení nemocenského pojištění.

Ženy tvoří v Česku třetinu všech živnostníků. Nárok na rodičovský příspěvek má jeden z rodičů automaticky. Celková jeho výše je pro všechny stejná, státem stanovená na 220 tisíc korun.

Na mateřskou neboli peněžitý příspěvek v mateřství dosáhnou jenom živnostníci, kteří si platí nemocenské pojištění. „Nárok na příspěvek vzniká pouze živnostníkům, kteří si minimálně 270 dní v posledních dvou letech před začátkem čerpání mateřské hradili nemocenské pojištění. Z toho minimálně 180 dní musí nástupu na mateřskou bezprostředně předcházet. Výše tohoto příspěvku je odvozena od výše placeného nemocenského pojištění,“ vysvětluje Štarmanová.

Mateřská i pro otce

Peněžitou pomoc v mateřství může žena začít čerpat nejdříve osm týdnů před plánovaným termínem porodu. Nejpozději však začátkem šestého týdne před porodem. V případě předčasného porodu čerpání mateřské začíná právě v den porodu. Po skončení šestinedělí může mateřskou čerpat i otec dítěte.

„To může být výhodné zejména pro páry, kde žena nesplňuje podmínky pro čerpání peněžité pomoci v mateřství. Tedy neplatila si dostatečně dlouho nemocenské pojištění. Případně pro páry, kde je muž zaměstnaný, a nemocenské pojištění za něj tedy hradí zaměstnavatel,“ radí Štarmanová.

Mateřská je pak poskytována 28 týdnů v případě narození jednoho dítěte. Po tuto dobu se rodič živnostník, který příspěvek čerpá, nesmí své živnosti věnovat. Ale jen tehdy, že živnost provozuje jako hlavní pracovní činnost.