Informace důležité pro budoucí důchod tak poputují k téměř 100 tisícům lidí. Dostanou je na adresu trvalého bydliště nebo do své datové schránky. Tento servis pro klienty zajistí ČSSZ již potřetí.

„V předstihu několika let před rozhodnutím odejít do starobního důchodu tak lidé ze zaslaného přehledu dob důchodového pojištění zjistí, zda v evidenci ČSSZ mají všechny doklady o své pracovní minulosti. Přehled obsahuje výčet a celkový součet dob důchodového pojištění, tj. odpracovaných let, případně náhradních dob pojištění, například dobu vedení v evidenci úřadu práce, uložených v evidenci ČSSZ,“ informovala mluvčí správy Jana Buraňová.

ČTĚTE TAKÉ
Pracující důchodci si nechávají přepočítat důchod

Jak doplnila, v přehledu jsou rovněž uvedeny vyměřovací základy a vyloučené doby (např. doba dočasné pracovní neschopnosti) od roku 1986. Zároveň je v něm informace o dobách neevidovaných, tzn. o dobách, ke kterým ČSSZ nemá žádný doklad.

„Pokud lidé objeví nedostatky v evidovaných dobách zaměstnání, mohou je včas začít řešit. Včasná a adresná informace je velmi důležitá, aby člověka něco nezaskočilo až ve chvíli, kdy o důchod žádá. Takto si díky ČSSZ předem zkontroluje a ověří, zda bude mít pro nárok na důchod dostatečný počet let a zaslané údaje může využít i k předběžnému informativnímu výpočtu jeho výše,“ uvedla Buraňová.

Tomu, kdo nemá datovou schránku, stačí údaje podle návodu dosadit do důchodové kalkulačky umístěné na webových stránkách ČSSZ.

Požádat může každý

Doklady o dobách, které ČSSZ ve své evidenci standardně nemá (zejména jde o dobu studia a období péče o děti), jsou pro důchod taktéž důležité. Dokládají se sice až při žádosti o důchod, podle mluvčí správy je však potřeba s jejich předložením počítat a mít je připravené, aby budoucí vyřízení žádosti mohlo proběhnout rychle a hladce.

To, že některým ročníkům zašle ČSSZ přehled důchodového pojištění automaticky, neznamená, že jej nemohou získat i ostatní. „Bez ohledu na to, jakého jsou lidé ročníku narození, mají možnost požádat o vyhotovení informativního osobního listu důchodového pojištění. Ten jim může být zaslán jednou za kalendářní rok, samozřejmě také zdarma,“ dodala Buraňová.