Ve spolupráci s odborníky z pojišťovny Uniqa přinášíme několik rad a tipů, co je třeba zvážit, než dítěti pojištění sjednáte.

Myslete na vlastní pojištění

Mnozí rodiče se chystají pojistit své dítě už ve chvíli, kdy přijde na svět. Ovšem spíše než sjednávat pojištění novorozenci, je vhodné zvážit vlastní pojištění.

„Myslete na to, aby vaše dítko bylo zabezpečeno i v situacích, kdy vás postihne úraz, vážnější onemocnění apod.,”doporučila Eva Svobodová z Uniqa.

Pojištění rizika vážného úrazu je základ

Při nastavení správné pojistky je třeba se zamyslet i nad výběrem rizik, která by měla být v pojistce zahrnuta. Především se jedná o riziko vážného úrazu s dlouhodobými nebo trvalými následky.

V dnešní době chrání rodiče děti i před některými vážnými nemocemi, které se v této populaci vyskytují relativně často a mají zásadní a dlouhodobější vliv na kvalitu života. K tomu se vyplatí zvážit i denní dávky za pobyt v nemocnici.

„To jsou v případě pojistné události peníze navíc, s nimiž můžete své ratolesti zpříjemnit neradostné období stonání a přilepšit mu. Třeba tím, že mu zaplatíte nějaký nadstandard nebo že s ním díky tomu můžete v nemocnici trávit více času (příspěvek na dopravu, ubytování v místě hospitalizace apod.),” uvedla Svobodová.

Připojistit můžete i denní odškodné za dobu léčení úrazu.

ČTĚTE TAKÉ
Dětem můžete sjednat pojištění třeba jen na tábor

Při nastavení výše pojistných částek se nevyplatí šetřit

Výši pojistných částek zvažte zejména v případě velmi závažného poúrazového zdravotního handicapu. Rozhodně má smysl přemýšlet i o dlouhodobém horizontu takové zátěže. „Doporučujeme částky alespoň v řádu půl miliónu korun a více. Řád statisíců by měl být dodržen i u pojištění proti závažným onemocněním,” doporučila Svobodová.

Rozhodnete-li se pojistit denní dávky za dobu hospitalizace pojistit, odborníci doporučují částku v řádu několika stokorun. Je-li nutné na něčem ušetřit, pak v první řadě omezte denní odškodné za dobu léčení úrazu, případně i denní dávky za hospitalizaci.

Nastavení pojištění přizpůsobte věku dítěte

Jednotlivá rizika se dělí na závažná s dlouhodobým nebo trvalým dopadem (úraz), dlouhodobější s přechodným dopadem (závažná onemocnění) a ta méně významná s krátkodobým dopadem (hospitalizace, léčení běžného úrazu).

Nejzávažnější rizika by měla být pojištěna po celou dobu dětství a dospívání s dostatečně vysokými pojistnými částkami. Ostatní lze průběžně upravovat v závislosti na věku, zaměření, životních etapách a aktivitách. Držte se zásady, že čím je dítě aktivnější, samostatnější a „zvědavější“ v objevování a testování různých činností, tím „silnější“ by pojištění mělo být.

S pojištěním můžete i spořit

Pojištění není spoření. Zvažte tedy, zda pojištění, které dítěti uzavřete, bude zároveň obsahovat i spořící složku. Nebo zda mu budete ukládat peníze stranou prostřednictvím jiného samostatného produktu.