Co můžete, zcela vypněte

Zařízení, která nemusí být elektřinou napájena po dobu vaší nepřítomnosti, odpojte zcela ze zásuvek. Přístroje v pohotovostním režim (tzv. stand-by) sice můžete ihned používat, zároveň však neustále spotřebovávají elektrickou energii.

Pokud po dobu své dovolené úplně odpojíte zhruba pět zařízení ve stand-by režimu, může úspora za 14 dní dosáhnout i několika desítek korun, v některých případech dokonce až  sto korun.

„Záleží na tom, o jaké typy spotřebičů se jedná, jaký mají příkon a také, kdy byly vyrobeny. Obecně lze říci, že čím starší zařízení máme, tím více při jejich úplném vypnutí ušetříme,“ upozornil Libor Holub, ze společnosti Bohemia Energy.

„Pohodlí dálkových ovladačů stojí běžnou domácnost více než 1500 korun ročně, proto se vyplatí přístroje odpojovat i v průběhu roku,“ dodal.

V případě, že vaříte na elektrickém sporáku, nejlépe jej před dovolenou vypněte pomocí hlavního síťového jističe. Stejně tak vypněte i plynové spotřebiče, zejména ty, které mají tzv. věčný plamínek.

Pochopitelně před odjezdem projděte svou domácnost a zkontrolujte, zda někde nezůstalo zbytečně rozsvíceno.

Pozor na bouřky

Preventivní odpojení přístrojů ze zásuvek se vyplatí zejména v případě bouřek. Pokud blesk udeří v blízkosti vašeho bydliště do elektrického nebo telefonního vedení, v síti vznikne přepětí, které může zničit elektrospotřebiče v okruhu několika kilometrů. Zařízení takzvaně vyhoří. V tomto případě může být zásah do rodinného rozpočtu již zásadní.

Nezapomeňte odpojit televizi i od antény.

Prázdninový provoz ledničky

Pokud se chystáte na delší dovolenou, zvažte možnost vyprázdnit, odmrazit a zcela vypnout ledničku.

„Pokud je námraza větší než tři milimetry, zvyšuje spotřebu elektrické energie až o 75 procent,“ uvedl Holub. Vypnutou ledničku nechte pootevřenou, aby se uvnitř netvořily plísně a zápach. Během čtrnáctidenní dovolené se vám pak odmění úsporou v řádu desítek korun.

Mnohé chladničky nabízí prázdninový režim, tzv. funkci „holiday“. Ta umožňuje nastavit teplotu na 12ºC - 15ºC, čímž se významně sníží spotřeba energie a zároveň se při ní nekazí trvanlivé potraviny a nedochází ke vzniku nepříjemného zápachu uvnitř ledničky.

Teplou vodu ani klimatizaci nevyužijete

Řada domácností využívá k ohřevu vody elektrický bojler. I on vám může během vaší dovolené několik desítek korun ušetřit. Nejlépe uděláte, pokud jej zcela vypnete nebo alespoň jeho teplotu snížíte na minimum.

Stejně tak je zbytečné nechat zapnutou klimatizaci, pokud v domácnosti nejste. Jednoduchým řešením pro dobu dovolených je uzavřít okna, zatáhnout závěsy či žaluzie.