Platnost anonymních vkladních knížek byla podle zákona o bankách zrušena na konci roku 2002. ČS je od té doby přestala úročit a klienti měli ze zákona možnost si své peníze vybrat do konce roku 2012.

Banka lhůtu prodloužila o další tři roky do konce roku 2015 a poté ještě o jeden rok, tedy do konce letošního roku 2016. Jednalo se o takzvanou prodlouženou promlčecí lhůtu.

Nevyzvednuté vklady na dobročinné účely

Podle zákona promlčené vklady propadají bance a banka je už nemusí vyplácet. Od roku 2012 jsou tak všechny nevyzvednuté vklady na anonymních vkladních knížkách majetkem správců těchto prostředků.

„Česká spořitelna si je však dobře vědoma jejich původu a ví, že jsou výsledkem poctivého střádání lidí. Proto se rozhodla věnovat všechny zbylé prostředky české společnosti prostřednictvím Nadace Depositum Bonum, kterou v roce 2012 založila,” uvedla tisková mluvčí banky Kristýna Havligerová. Nadace se zaměřuje na zlepšení úrovně vzdělání, zejména v technických a přírodních vědách.

Jak postupovat, když doma najdete anonymní vkladní knížku
  • Přineste ji fyzicky do jakékoliv pobočky České spořitelny, máte na to čas do konce letošního roku.
  • Nezapomeňte si s sebou vzít také občanský průkaz.
  • Jestliže má knížka heslo, musíte ho znát (informace, že je na heslo, bude napsána na úvodních stránkách knížky).
  • Poradce zkontroluje vaši totožnost, a pokud je knížka na heslo, ověří, že ho znáte.
  • Poté vám vystaví pokladní doklad a vyplatí hotovost, která je na knížce.
  • Na závěr vaši anonymní vkladní knížku znehodnotí (proděraví).
Zdroj: Česká spořitelna

Z anonymních vkladních knížek si klienti dosud nevybrali 1,89 miliardy korun, přičemž částku ve výši 1,45 miliardy korun ČS převedla v roce 2013 do nadace.

Z částky, kterou Spořitelna do nadace nepřevedla, vznikla rezerva pro klienty, kteří si do konce roku pro peníze přijdou. Ke konci září 2016 tvořila tato rezerva zhruba 260 miliónů korun. Veškeré peníze, které z rezervy ke konci roku zbydou, budou opět převedeny do majetku Nadace Depositum Bonum.

Ve Spořitelně je stále 2,5 miliónu anonymních knížek

V současné chvíli ČS eviduje 2,5 miliónu anonymní knížek. Přibližně na 98 procentech z nich je uložena částka nepřesahující pět tisíc korun. Na dvou pětinách těchto knížek je uloženo dokonce méně než 50 korun.

Jak ČS informovala, klienti si od ukončení platnosti anonymních vkladních knížek v roce 2002 vybrali více než 98 procent vkladů, přičemž na konci roku 2002 na nich bylo uloženo 120 miliard korun.