Podle průzkumu společnosti AXA si téměř polovina Čechů myslí, že riziko škod spojených s bydlením je minimální.

Pětina lidí neví

Třetina považuje výdaje na pojištění za zbytečné nebo nepřiměřeně vysoké a každá osmá domácnost je připravena hradit případné škody z vlastních úspor.

„Toto uvažování je velmi nebezpečné. Každý ve svém okolí přece zná někoho, komu vykradli sklep nebo kdo náhodou vytopil sousedy kvůli prasklému potrubí. Z tohoto úhlu pohledu je jasné, že riziko podobných škod je naopak velmi vysoké,“ uvedl manažer komunikace AXA ČR a SR Karel Žyla.

„Výdaje na nápravu těchto škod se mohou vyšplhat do desetitisíců korun a zmrazit tak rodinný rozpočet na mnoho měsíců,“ dodal Žyla.

Nemovitosti a domácnosti

Pojištění bydlení má sjednáno třetina vlastníků rodinných domů, u vlastníků bytů je to necelých 30 procent a z lidí žijících v pronajatém bytě je to jen každý osmý.

Ukazuje se, že i lidé, kteří domácnost pojištěnou mají, často přesně nevědí, co vlastně si pojistili. Samostatné pojištění nemovitosti uvádí 13 procent a pojištění domácnosti téměř 26 procent respondentů. Obě pojištění má třetina respondentů.

Riziko škod, které mohou šplhat do desetitisíců, je velmi vysoké Karel Žyla, AXA

Více než 22 procent Čechů si podle průzkumu nevzpomíná, co všechno mají pojištěné, a šest procent uvádí, že nerozlišuje mezi oběma druhy pojištění – pojištěním nemovitosti a pojištěním domácnosti.

Rozdíl mezi nimi je však podle Žyly zásadní. „Majitel bytu by si měl uvědomit jednu věc. Pokud mu například vykradou byt, pojištění nemovitosti mu nepomůže, protože tento druh pojistné události spadá do kategorie pojištění domácnosti a jejího vybavení. Naopak dojde-li k poškození sádrokartonových stěn bytu či domu v důsledku požáru, na tento případ se vztahuje právě pojištění domácnosti,“ upozornil Žyla.

Mnoho lidí neví, na jaká rizika mají své bydlení pojištěno. Podle průzkumu zná přesný rozsah své pojistné smlouvy jen 16 procent Čechů. Alespoň přibližnou představu o rozsahu pojištění má asi polovina dotázaných.

Třetina respondentů si vůbec nepamatuje nebo si není jistá, co všechno jejich pojištění zahrnuje.

„Lidem obecně stačí vědomí, že uzavřeli v minulosti pojistnou smlouvu, a spoléhají na to, že jsou pro případ vzniku škod chráněni. Hodnota bydlení se však mění, například rekonstrukcí nemovitosti či pořízením nového vybavení do domácnosti. A v těchto případech by klienti neměli zapomínat na aktualizaci pojistné smlouvy, aby v případě pojistné události nedošlo k podhodnocení hodnoty nemovitosti nebo domácnosti a pojistné plnění tak skutečně odpovídalo vzniklým škodám,“ uzavřel Žyla.