Odhalit pojistný podvod dnes vyžaduje spolupráci pracovníků pojišťoven, ale i policie a dalších bezpečnostních expertů. Na pojistné podvody se totiž zaměřují celé organizované skupiny. Vyplývá to z analýzy Česko v datech.

KOMENTÁŘ DNE:
Očima Saši Mitrofanova: Srážka aligátora s čápem

Pojistit si dnes můžete prakticky cokoli. Auto, dům, zdraví, byt, mobil, život, nohy (pokud jste fotbalista či atlet), ruce (pokud jste klavírista) nebo i vlasy (pokud jste modelka).

Ti, kteří hlášení o pojistných událostech evidují a prověřují, proto musí občas řešit i kuriózní případy, jako když poškozený tvrdil, že kvůli zranění nemohl vyrobit pozlacené tenisové rakety s diamanty, za což požadoval miliónovou náhradu, nebo když amatérský fotbalista, požadující vyplacení pojistky za zlomenou nohu, krátce po svém údajném zranění nastoupil do zápasu a podle zápisu o utkání vstřelil gól.

Podvody se stále obtížněji identifikují. Na začátku každého šetření proto stojí důmyslné detekční systémy, které na základě složitých algoritmů vybírají podezřelé případy.

Odhalené podvody šetří pojišťovnám velké sumy. „Zatímco v roce 2007 šlo o případy v celkové hodnotě 524 miliónů korun, v roce 2013 to bylo už téměř 1,1 miliardy korun a hodnota dál roste,“ uvádí Petr Brabec ze společnosti Unicorn Systems.

Technika pomáhá

Proto pojišťovny věnují pozornost jak přípravě lidí odhalujících podvody, tak využití moderních technik a technologií.

„Původní metody prověřování vykazovaly velkou náročnost na lidské zdroje a do značné míry závisely na subjektivním hodnocení a na štěstí být v pravou chvíli na pravém místě. Moderní řešení odhalí na základě vložených datových modelů a detailních informací vše, co nelze najít lidským úsudkem,“ popisuje Jarmila Tomašovičová ze společnosti SAS Institute pro ČR a SR.

Přínos využívání softwaru odhalujícího podvody je také v tom, že se firmě, která je jím vybavena, začnou přirozeně vyhýbat organizované podvodné skupiny. Vedle implementace moderních softwarových nástrojů dnes ale pojišťovny při boji s pojistnými podvody investují do samotných dat, procesů a lidí.

Svá vlastní data účinně obohacují z řady externích veřejně dostupných nebo placených databází a při nasazování softwaru uvnitř pojišťovny pak nastavují efektivní procesy pro prevenci a detekci pojistných podvodů. Do nich se kromě externích expertů přímo zapojují i odborníci z pojišťovny.

„Je však nutné si také uvědomit, že s tím, jak roste sofistikovanost detekce pojistných podvodů, roste samozřejmě i sofistikovanost pokusů o pojistný podvod,“ dodává Jan Balatka, ředitel analytických a forenzních technologií ze společnosti Deloitte.

Počty odhalených podvodů rostou

Pokud se podíváme na křivku vývoje odhalených pojistných podvodů, zjistíme, že se jejich počet proti roku 2010 ztrojnásobil. To neznamená, že takto roste i počet pojistných podvodů, růst lze přičítat právě využití sofistikovanějších nástrojů pro detekci rizik.

Zatímco mezi lety 2007 a 2010 se počet odhalených pojistných podvodů pohyboval prakticky konstantně na úrovni pět tisíc případů ročně, v roce 2011 poprvé přesáhl šest tisíc případů.

Razantní skok pak znamenal rok 2013, kdy pojišťovny odhalily přes 10 tisíc pokusů o podvod. Tento nárůst je možné mimo jiné přičítat i katastrofálním povodním, které se prohnaly Českem a na nichž se rozhodla „přiživit“ i řada těch, kteří nebyli přímo postiženi.

Podíl pojištění majetku na případech pojistných podvodů vzrostl totiž mezi lety 2012 a 2013 o více než 40 procent. V roce 2015 pak pojišťovny zaznamenaly dosavadní rekord, když odhalily celkem 15 743 případů pojistných podvodů.

Podíváme-li se detailněji na strukturu pojistných podvodů podle typu pojištění, tak v ní dlouhodobě dominovaly podvody týkající se pojištění vozidel. V roce 2007 se vozidel týkaly téměř tři čtvrtiny odhalených podvodů, do roku 2013 klesl podíl tohoto typu na dvě třetiny. K výrazné změně pak dochází v posledních dvou letech – v roce 2015 už se podvody týkaly pojištění vozidel jen v 38 %, téměř polovinu už tvořily případy pojištění osob.

„V posledních letech silně rostou pojistné podvody u pojištění a připojištění pro případ úrazu a nemoci, například denních dávek. Podobně jako u pojištění motorových vozidel, kde jsou často zapojeny další strany včetně distributorů nebo autoservisů, jde i zde často o organizované skupiny, na kterých se mohou podílet externí makléřské sítě nebo lékaři vystavující potvrzení o nemoci,“ řekl Karel Veselý, ředitel poradenských služeb Deloitte pro pojišťovnictví.