„Máme za to, že občané zatím nestihli příliš zaregistrovat změnu zákona a fakt, že mají možnost hlásit se k zdravotní pojišťovně i v prvním čtvrtletí roku,” doplnila pro Právo Hana Kadečková ze Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky (ZP MV ČR).

Změna jen jednou za rok

Každý člověk má právo si vybrat zdravotní pojišťovnu, umožňujete mu to zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Neplatí to však v případě narozených dětí, protože podle tohoto zákona „se dítě dnem narození stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u níž je pojištěna matka dítěte v době jeho narození. Není-li matka narozeného dítěte zdravotně pojištěna podle tohoto zákona, stává se dítě dnem narození pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je zdravotně pojištěn otec dítěte v den jeho narození.”

V případě, že se rozhodnete sobě či svému dítěti (ovšem až po přidělení rodného čísla) zdravotní pojišťovnu změnit, můžete tak učinit pouze jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí.

Vybrané zdravotní pojišťovně musíte doručit podepsanou přihlášku během kalendářního pololetí, které bezprostředně předchází tomu, ve kterém má dojít ke změně pojišťovny, nejpozději však tři měsíce před požadovaným termínem změny.

Pokud se tedy chcete stát pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny k 1. červenci 2016, musíte k ní podat přihlášku nejpozději 31. března 2016. V případě, že budete chtít provést změnu k 1. lednu 2017, přihlášku musíte podat nejpozději do 30. září 2016.

Přihlásit se můžete jen písemně

Abyste se mohli stát pojištěnci vybrané zdravotní pojišťovny, musíte vlastnoručně podepsat písemnou přihlášku, elektronickou cestou se přihlásit nelze. Zároveň musíte doložit potřebné doklady - například živnostníci předkládají potvrzení o výši záloh na pojistné, které platili své stávající pojišťovně.

V případě, že za vás platí zdravotní pojištění stát (týká se například studentů, či důchodců), musíte doložit, že do dané kategorie patříte.

Od své stávající zdravotní pojišťovny se odhlašovat nemusíte, provede to za vás nová pojišťovna. Zároveň vám zašle kartu pojištěnce (tzv. modrá kartička).

Nezapomeňte však o změně pojišťovny informovat všechny své lékaře a také svého zaměstnavatele.

Zjistěte si, zda má pojišťovna smlouvu s vaším lékařem

V současné době si můžete vybírat ze sedmi zdravotních pojišťoven. Při rozhodování, kterou zvolit, se spíše než o různé benefity, jež nabízejí, zajímejte o to, zda má pojišťovna smlouvu s lékaři, které navštěvujete.

Zdravotní pojišťovny svým pojištěncům nabízejí celou škálu bonusů a benefitů. Oblíbené jsou například příspěvky na očkování (například proti klíšťové encefalitidě, žloutence, meningokoku, chřipce či karcinomu děložního čípku) v řádech několika stovek až tisíců korun.

V nabídce pojišťoven se můžete setkat i s příspěvky na pohybové aktivity, různé preventivní programy, na školy v přírodě či na dietní potraviny při bezlepkové dietě.

Každoročně zdravotní pojišťovny za bonusové programy pro své pojištěnce vydávají stovky miliónů korun. „V roce 2016 plánujeme vydat za preventivní a bonusové programy pro klienty celkem 629 miliónů korun, což je o 100 miliónů více než loni,” uvedl pro Právo Oldřich Tichý ze Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). V průměru má tak pojišťovna na péči o každého klienta připraveno 25 856 korun.

„Na příspěvky z fondu prevence ZP MV ČR ročně vyplatí přes 110 miliónů korun. Jde o peníze navíc, stojící mimo systém veřejného zdravotního pojištění. Jsou tvořeny z úroků z bankovních vkladů a z pokut a penále od neplatičů pojistného,” zmínila Kadečková.

Statistika počtu klientů, odchodů a příchodů
Zdravotní pojišťovna
Stav k 1. 1. 2016
Změna k poč. roku 2016 (1)
Přišli
Odešli
Česká průmyslová ZP
1,23 miliónu
32 tisíc 17 tisíc
Oborová ZP
730 tisíc
20 tisíc
35 tisíc
Revírní bratrská pokladna
cca 431 tisíc
--
Vojenská ZP
cca 710 tisíc
--
Všeobecná ZP
cca 5,9 miliónu
 --
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
cca 141 tisíc
4 tisíce
2 tisíce
ZP ministerstva vnitra ČR
1,28 miliónu
34 350
13 800
Zdroj: zdravotní pojišťovny; Poznámka: (1) pouze počty klientů, kteří ke zdravotní pojišťovně přešli, resp. odešli od jiné pojišťovny