Začala totiž platit nová vyhláška ministerstva pro místní rozvoj, kterou se mění podmínky rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Změna v rozpočítávání faktur se dotkne stovek tisíc českých domácností.

Jednou z hlavních novinek, které vyhláška přináší, je změna limitů pro rozdíly v celkových nákladech na vytápění přepočtených na jeden metr čtvereční započitatelné podlahové plochy jednotlivých jednotek (bytových i nebytových).

Doposud platných 40 procent nahoru i dolů, jakožto největší možné odchylky od průměrných nákladů celého bytového domu, které budou použity ještě i pro rozúčtování nákladů roku 2015, se změní. A to tak, že nejnižší účtované náklady by měly být nejméně ve výši 80 procent průměru domu na metr čtvereční, zatímco nejvyšší náklady mohou dosáhnout až dvojnásobku průměru.

Další významnou změnou je úprava poměru základní a spotřební složky celkových nákladů objektu.

Doposud základní složka nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce činila 40 až 50 procent, podle nové vyhlášky to bude 30 až 50 procent. Druhou částí nákladů je spotřební složka (nově může činit 50 až 70 procent), která se mezi konečné uživatele rozúčtuje podle počtu nainstalovaných měřidel.