Na dotaz, co by lidé udělali s nalezenou značnou sumou peněz, víc než polovina (55 procent) odpověděla, že by se pokoušela nalézt jejího majitele. Ovšem více než třetina (36 procent) by si peníze jednoduše ponechala a každý zhruba desátý člověk by je poslal na charitu.

Zajímavé výsledky mapující poctivost Čechů ukázal průzkum agentury Ipsos pro společnost Kruk mezi více než osmi sty zástupci české populace.

Může jít o trestný čin

Ponechat si nalezený velký obnos peněz či jakoukoliv cennou věc se ale člověku může vymstít. Dopouští se totiž trestného činu zatajení věci. A v případě, že by byl dopaden, může dokonce skončit ve vězení na půl roku až osm let. Výše trestu se totiž odvíjí od výše hodnoty nálezu.

Odnětím svobody až na osm let můžete být potrestáni v případě, že cena věci je vyšší než pět miliónů korun. Šest měsíců až pět let můžete ve vězení strávit, pokud hodnota nalezené věci přesáhne půl miliónu korun. A vězení ve výši jednoho roku vám hrozí dokonce už tehdy, pokud se nálezem obohatíte o cizí věc, jejíž hodnota převyšuje pět tisíc korun.

ČTĚTE TAKÉ
Na ulici ve Varech našel igelitku s miliónem, donesl ji strážníkům

O tom, že trestný čin zatajení věci není v české populaci ojedinělý, svědčí i údaje z policejních statistik. Například v roce 2014 kriminalisté v celé České republice řešili celkem 1944 těchto trestných činů, přičemž objasněna byla zhruba čtvrtina.

Od ledna do září letošního roku bylo evidováno celkem 1611 zatajení věci v celkové hodnotě téměř 37 miliónů korun.

Nález vraťte majiteli nebo na obecní úřad

Jak naložit s nálezem řeší i Nový občanský zákoník (NOZ). Pokud tedy najdete nějakou cennou věc, případně naditou peněženku, je vaší povinností ji odevzdat majiteli. Jestliže ho neznáte, odevzdejte věc na obecním úřadě v místě nálezu, a to bez zbytečného odkladu, zpravidla do tří dnů. Pokud však cennost najdete ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdejte nález provozovateli těchto zařízení.

Obec se musí postarat o to, aby se brzy našel majitel ztracené věci. Zároveň zajistí i bezpečnou úschovu nálezu, zvlášť jedná-li se o věc značné hodnoty. Pokud se majitel nálezu nepřihlásí ani do tří let od vyhlášení nálezu, připadne věc obci, případně nálezci či jiné osobě, které byla svěřena.

NOZ dále určuje i právo nálezce na nálezné, které činí desetinu ceny nálezu. „Má-li však ztracená věc hodnotu jen pro toho, kdo ji ztratil, nebo pro jejího vlastníka, náleží nálezci nálezné podle slušného uvážení,” uvádí NOZ v § 1056.