Vyplývá to z průzkumu Fakta a trendy v bydlení finanční skupiny Wüstenrot. Jak uvádí, 57 procent Čechů muselo někdy řešit pojistnou událost v souvislosti s majetkovou škodou v domácnosti nebo na nemovitosti.

Zdaleka nejvíce škod napáchala pojištěným voda – 37 procent lidí, tedy více než třetina obyvatel Česka, má zkušenosti s vytopením bytu například vlivem prasklého potrubí, nefunkčního kohoutku, protékajícího záchodu či poškozené hadice od pračky.

Voda ovšem zničila majetek mnoha rodin i v podobě záplav a povodní (řešilo je 12 procent respondentů). Vloupání do bytu či domu postihlo už 17 procent lidí. Další nejčastější pojistnou událostí, se kterou se lidé setkávají, je poškození nemovitosti vichřicí (13 %). Naopak výrazně méně musí Češi řešit nepříjemnosti způsobené tíhou sněhu nebo námrazou (6 %), pádem stromu (3 %) a požárem nebo výbuchem (4 %).

„Je patrné, že nehoda není náhoda a pojistné události v domácnostech a na nemovitostech jsou zcela běžné. Lidé přesto podceňují fakt, že pro spolehlivou ochranu domu je třeba mít sjednané jak pojištění domácnosti, tak pojištění nemovitosti,“ upozorňuje Petr Hájek z Wüstenrotu.

Vloupání jsou častější u bytů než domů

Zatímco pojištění nemovitosti chrání samotnou stavbu, pojištění domácnosti zabezpečuje vybavení domu či bytu. Když třeba zloději vykradou dům, jen pojištění nemovitosti nepomůže.

Vloupání řeší lidé nejčastěji v Plzeňském kraji, kde s ním má špatné zkušenosti téměř třetina obyvatel. Na pomyslném druhém místě je Praha, kde se v minulosti muselo s následky vloupání vyrovnat až 29 procent lidí.

„Z průzkumu také vyplynulo, že vloupání jsou častější u bytů než u domů. Jedná se převážně o problém větších měst nad 100 tisíc obyvatel,“ informoval Hájek.

Mnoho Čechů si nemovitost ani domácnost nikdy nepojistilo. Podle statistik České asociace pojišťoven je v některých oblastech bez pojištění až polovina domů. U pojištěných domácností je průměrné stáří existujících smluv zhruba devět let.

Při katastrofických událostech bývá proti danému riziku pojištěna méně než polovina postižených objektů. „V tomto segmentu pojištění stále existuje značný prostor. Při srovnání třeba s Německem je překvapivé, kolik domů či domácností u nás zůstává nepojištěných. Češi k pojistné ochraně svého majetku nepřistupují příliš zodpovědně,“ říká expert Kooperativy Radek Starosta.