V Polsku mají o něco častěji než v jiných zemích v domácnosti vyšší příjem ženy, jde téměř o čtvrtinu případů. Bulhaři zase častěji než ostatní země deklarují stejný příjem u obou členů v páru, a to u každé sedmé domácnosti.

„Přestože muži mají obvykle v domácnosti vyšší příjem, o nákupech většinou bez manželky nerozhodnou. Ženy rozhodují o nákupech oblečení, produktů pro děti a potravin, muži mají silnější slovo při útratách za bydlení nebo koníčky,“ uvedl Ondřej Lokvenc z Profi Credit.

Oblečení je doménou žen, koníčky mužů

I když ve všech zemích páry shodně tvrdí, že více než o polovině peněz v domácnosti rozhodují společně, z průzkumu vyplynulo, že některé položky, za něž domácnosti utrácejí, mají pod palcem ženy.

„O výdajích za oblečení rozhoduje v Česku a Polsku jen každý dvacátý muž. Na Slovensku a v Bulharsku pak každý třináctý. U více než poloviny nákupů textilu a obuvi ženy rozhodují samy. Podobné rozložení sil je i u výdajů na děti a jídlo,“ popsal Lokvenc.

Muži zase nejčastěji řeší útraty za bydlení a koníčky. Výhradně mužskou záležitostí jsou koníčky v Polsku, kde o výdajích na ně rozhoduje bez poradního hlasu žen celá třetina mužů.

O platby v domácnosti se páry často dělí společnou měrou. Muži většinou platí vyšší sumy.

V Česku, Bulharsku a na Slovensku se třetina mužů stará o výdaje na bydlení, koníčky, vybavení domácnosti a dovolenou.

Zhruba třetina žen pak platí za produkty pro děti a oblečení. Poláci se naproti tomu častěji o placení v jednotlivých kategoriích v páru rovnoměrně dělí.