„V poslední době jsme na poradenské lince zaznamenali zvýšený počet stížností v souvislosti s internetovými seznamkami, například se jedná o služby BE2 a eDarling. Nejčastěji se problémy týkají odstoupení od smlouvy do 14 dnů a strhávání překvapivě vysokých částek po uzavření smlouvy,” řekl Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Potíže podle něj způsobuje i automatické prodlužování placeného členství o stanovenou dobu, dokud spotřebitel službu nevypoví. Úskalí spočívá také v tom, že se jedná o zahraniční subjekty. To se odráží ve složitější komunikaci a vymáhání práva.

Výpověď dopisem či faxem do ciziny

Využijete-li služby internetové seznamky, zaregistrovat se můžete zpravidla zdarma, zatímco využívání následných služeb je zpoplatněné. Bezplatně si obvykle můžete založit profil a vyplnit osobnostní test, zatímco navázání kontaktu s vysněným protějškem a zasílání zpráv je již možné pouze v rámci placeného členství. Výpověď placeného členství je nutné podat v písemné formě nebo vyplnit online formulář.

”V případě eDarlingu musíte písemnou výpověď zaslat na adresu v Německu nebo faxem, chcete-li ukončit placené členství u BE2, nezbývá vám, než psát až do Lucemburska. Lze-li službu sjednat jednoduše několika klinknutími, pak je požadavek písemné výpovědi nepřiměřený a znamená zjevnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran v neprospěch spotřebitele,“ upozorňuje Zelený.

Na co si lidé mají hlavně dávat pozor? Při uzavření smlouvy po internetu mají právo od ní do 14 dnů odstoupit. Toto právo ale pozbudou, pokud souhlasí s ustanovením, že služba bude poskytnuta před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy – například pouhým zveřejněním inzerce.

Zájemce o seznámení by si měl také všímat ujednání, na jejichž základě by se smlouva měla automaticky prodlužovat po uplynutí určitého období a provozovatel za ni požaduje další platbu. Riskantní je také při výběru formy platby předávat údaje potřebné k tomu, aby si poskytovatel služeb mohl platby strhávat sám.