Rozhodně nečekejte částky ve výši miliónů korun. Na ty mohou dosáhnout pouze obce a města, podnikatelé nebo neziskové organizace. Také dotace z Evropské unie, respektive ze strukturálních fondů, můžete coby fyzická nepodnikající osoba čerpat pouze zprostředkovaně přes ministerstva, kraje nebo obce.

Ať už napřímo, prostřednictvím jimi vypsaných dotačních programů, nebo pasivním způsobem – například v tom smyslu, že můžete využívat nově postavené a z dotací placené dětské hřiště nebo čističku odpadních vod ve své obci, případně jste po měsících strávených na úřadu práce získali místo díky tomu, že na vaši mzdu získal zaměstnavatel dotaci.

Ministerské dotace

Nevýhodou různých dotačních programů někdy bývá, že nemají dostatečné promo – tedy že se o jejich existenci dozvíte buďto náhodně, nebo vlastním úsilím.

Pokud tedy máte dostatek trpělivosti, zkuste se podívat na stránky jednotlivých ministerstev. Zjistíte, že například Ministerstvo životního prostředí průběžně vyhlašuje pro vybrané kraje tzv. kotlíkovou dotaci určenou na výměnu starých kotlů, kde mohou žadatelé získat částku až do výše 60 tisíc korun, nebo že Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje dotaci na podporu bydlení při živelní pohromě.

Určitým druhem dotace je i příspěvek na bydlení. Ten přispívá ke krytí nákladů na bydlení rodinám nebo osobám s nízkými příjmy a vyřídit si ho můžete na krajské pobočce úřadu práce. Žádost si rovněž můžete stáhnout na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí a k ní přiložte ještě doklad o příjmu za uplynulé tři měsíce a doklad o výši nákladů na bydlení.

Čtěte také: Nemáte na nájem? Požádejte stát o pomoc

Nová zelená úsporám

Aktuální a nejvíce zmiňovanou dotaci na zateplení rodinného domu, výměnu kotle, oken, dveří, instalace solárních panelů nebo výstavbu nového pasivního rodinného domu v rámci programu Nová zelená úsporám vyhlašuje rovněž Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí.

V této vlně hodlá mezi majitele domů rozdělit téměř dvě miliardy korun a také zvýhodnit žadatele z Ústeckého a Moravskoslezského kraje, kteří dostanou podporu o deset procent vyšší. Na zateplení rodinného domu můžete získat až 55procentní podporu, na nové ekologické zdroje až dotaci ve výši 75 procent. Program poběží do vyčerpání finančních prostředků, nejdéle však do konce letošního října. Formuláře a vzory dokumentů i jejich výčet najdete přímo na stránkách programu www.novazelenausporam.cz.

Dotace od krajů a obcí

Informace o dotacích můžete čerpat i na stránkách jednotlivých krajů. Jestliže bydlíte ve Středočeském kraji, mohou vaše děti získat například stipendium na dojíždění do školy; žádost o něj si můžete stáhnout na stránkách kraje.

Dotaci vám ale může poskytnout i samotná obec či město, třeba na vybudování čističky odpadních vod. Neděje se tak sice moc často, ale za optání nic nedáte. Případně můžete pravidelně sledovat stránky obce či města.

Žádosti a formuláře

V některých případech si žádost o dotaci – včetně několika dalších nutných dokladů - bez problémů vyplníte a seženete sami. Jenže například u Nové zelené úsporám musíte předkládat minimálně sedm dokumentů. Kromě samotné žádosti třeba doklad o projednání stavebního záměru s místně příslušným stavebním úřadem, výpis z katastru, odborný posudek či průkaz energetické náročnosti budovy.

Počítejte tedy s tím, že vám poskládání všech formulářů zabere spoustu času a energie. Někdy i tento fakt může být důvodem k tomu, že si lidé raději dotaci nechají utéct“. Což je ovšem škoda, protože vám konkrétně tenhle program může přinést nemalé úspory. Pokud se na to skutečně necítíte, můžete využít i služeb některé z poradenských firem, které se zajišťováním dotací zabývají. Sice za to budete muset zaplatit, ale v konečném důsledku na tom i tak vyděláte.

Na vaše dotazy odpovídá Martin Špaček z portálu Sfinance.cz.

Syn studuje vysokou školu a příští rok v zimě by ji měl ukončit. Během studia sice chodil na brigády, ale mimo svůj obor. Práci na částečný úvazek v oboru se mu zatím sehnat nepodařilo. Neexistuje nějaký program nebo dotace, které by mu pomohly najít odpovídající zaměstnání, nebo alespoň praxi v oboru?
Syn se může přihlásit například do projektu Stáže pro mladé, který realizuje Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Projekt nabízí možnost studentům posledních ročníků středních a vysokých škol získat praxi ještě během studia. Stážisté získají svého firemního mentora, přístup k e-learningovému kurzu a také hrubou mzdu 60 korun na hodinu (Fond poskytuje firmám dotaci jak na výplatu studentům, tak na plat mentora). Studenti vysokých škol mohou v rámci tohoto projektu odpracovat 100 až 300 hodin v průběhu jednoho až čtyř měsíců a stáž musí být v souladu s oborem, který studují. V květnu se rozbíhá druhé kolo projektu. Více informací zjistíte na www.stazepromlade.cz.