ING Bank jako odborník na spoření se více než tisícovky Čechů ptala na souvislost mezi finančním zajištěním a pocitem štěstí. Češi, kteří mají naspořenu alespoň tříměsíční rezervu, v jejím průzkumu mnohem častěji uváděli, že jim jejich finanční zajištění vyhovuje a jsou spokojeni.

Proti tomu ti, kteří finanční rezervu nemají vůbec, nebo je jen velmi nízká, jsou spokojeni v pouhých osmi procentech případů.

„Průzkum ukazuje, že existuje souvislost mezi výší úspor a pocitem osobní spokojenosti,“ uvedl Libor Vaníček z ING Bank.

Pravidelné spoření je důležité

Říká se, že peníze nejsou všechno, a většina z nás s tímto rčením souhlasí – přinejmenším do chvíle, než na peníze skutečně dojde. Průzkum ovšem potvrzuje, že Češi na toto pořekadlo příliš nedají a snaží se vytvářet finanční rezervu na horší časy.

Šest z deseti dotázaných má naspořenou částku, se kterou by v případě výpadku příjmů zvládli financovat chod domácnosti po dobu tří a více měsíců. Tito lidé jednak patří mezi pravidelné střadatele, ale také vyjadřují vyšší míru spokojenosti (41 procent) a optimismu do budoucna.

Naopak lidé s žádnými nebo nízkými úsporami jsou s nimi logicky méně spokojeni a pouze jeden z deseti dotazovaných uvedl, že mu tato situace vyhovuje. A i když více než tři čtvrtiny z nich spoří, bývá to většinou nepravidelně.

„Zdravý návyk v podobě pravidelného spoření s sebou nese nejen vyšší úspory, ale také osobní pohodu a pocit jistoty v případě nenadálých událostí, které lze řešit z finanční rezervy. V případě pravidelného střádání nehraje roli výše odkládané částky, protože i malé sumy mohou pro domácnost po čase znamenat výrazné zlepšení finanční situace a navodit v rodině pocit spokojenosti,“ dodal Vaníček.