V průběhu vánočních svátků vyhledají pohotovost tisíce lidí. Nejčastěji s úrazy, které si způsobí při úklidu, přípravě pohoštění pro své blízké, zdobení stromečku a domu. Ve volných dnech si lidé chtějí oddechnout a často si dopřávají i více alkoholu. Stačí menší nepozornost a vánoční karambol je na světě.

Máte-li sjednáno úrazové pojištění a pojištění majetku, pojišťovna vám bude újmu kompenzovat. Co dělat, když se něco zvrtne mezi svátky?

Při ošetření si vyžádejte lékařskou zprávu

Upadli jste na sjezdovce, popálili jste se při smažení kapra nebo jste byli účastníky dopravní nehody, která se neobešla bez zranění? Od ošetřujícího personálu si vyžádejte lékařskou zprávu, pojišťovna ji pak po vás bude vyžadovat.

S nahlášením úrazu pojišťovně nemusíte čekat na dokončení léčby, je běžné, že pojišťovna plnění z úrazového pojištění vyplatí obratem. Úraz proto můžete pojišťovně oznámit hned, jakmile vám to zdravotní stav dovolí. Pokud se zraníte na dovolené, není třeba úraz hlásit hned, stačí pojišťovnu kontaktovat po návratu z cest.

Pojistné plnění při úraze s trvalými následky se vypočítává z pojistné částky, kterou máte stanovenou ve smlouvě. Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu naleznete na internetových stránkách pojišťoven. Pokud byste byli například pojištěni na částku 400 tisíc korun a sjednali si pojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním, navýšilo by se vám pojistné plnění při tělesném poškození větším než 25 procent až na pětinásobek pojistné částky.

Pokud byste pak spadli na lyžích a přišli o jeden zub (odpovídá jednomu procentu tělesného poškození), dostanete od pojišťovny čtyři tisíce korun. Pokud byste však při řezání stromečku přišli o palec jedné ruky (odpovídá 25 procentům tělesnému postižení), dostanete od pojišťovny 100 tisíc korun.

Nabídky pojišťoven se mohou lišit, proto si vždy zkontrolujte podmínky uvedené ve své smlouvě.

Poškození či odcizení majetku hlaste včas

Zloději mají na konci roku žně. Krabice od dárků u popelnic jsou návnadou, která nenechavcům nedá spát. Stejně tak pokud vám o svátcích požár od svíčky poškodil nábytek, nebo se vám na Silvestra podaří rozbít okno špuntem od sektu, projděte si svou smlouvu o pojištění domácnosti a majetku.

V okamžiku, kdy zjistíte poškození či odcizení majetku, udělejte soupis poškozených, zničených nebo odcizených věcí s uvedením ceny a stáří. Pokuste se najít pořizovací doklady k těmto věcem. Veškeré škody důkladně nafoťte, případně natočte video. V případě zásahu policie či hasičů si vyžádejte protokol pro pojišťovnu. Pokud dojde k větším škodám, můžete očekávat návštěvu likvidátora pojišťovny, který provede šetření na místě. Pojišťovnu kontaktujte co nejdříve.

Škodní událost můžete nahlásit on-line přes internetové stránky pojišťoven, telefonicky (u většiny pojišťoven možné pouze v pracovních dnech) nebo písemně.

Na vaše dotazy odpovídá Martin Špaček z portálu Sfinance.cz.

Vyrážím s rodinou na hory lyžovat. Vyplatí se úrazové pojištění?
Riziko úrazu při zimních sportech byste určitě neměl podcenit. I při sebeopatrnější jízdě můžete na svahu zranit nejen sebe, ale i druhé. Při střetu na lyžích se může náhrada za vaše léčení a ušlý zisk vyšplhat na statisíce, v případě trvalých následků se může jednat i o miliony. Úrazové pojištění tak lze jen doporučit.
Prý pojišťovny v čase Vánoc zaznamenávají více úrazů. Proč tomu tak je?
V souvislosti s přípravou na oslavu konce roku stoupá počet úrazů v domácnosti. Zvláště nebezpečné jsou úrazy seniorů a dětí, které tvoří nejčetnější skupinu. Dětské úrazy vznikají nejčastěji opařením, pořezáním sklem či při hrách. Rodiče jsou zaneprázdněni jinými činnostmi, nevěnují svou pozornost dětem a ty jsou tak díky uvolněnějšímu režimu náchylnější k úrazu. Sami dospělí si nezřídka přivodí úraz pádem při výškových pracích, např. mytí oken či věšení záclon. Vhodným preventivním opatřením pro zmírnění následků v případě úrazu je sjednané úrazové pojištění. Lze ho sjednat buď jako samostatné pojištění, nebo jako připojištění třeba k životnímu pojištění.