Bližší informace k tomu Rusnok neuvedl, pouze konstatoval, že o tom byla mezi ministry „velká diskuse“. Někteří ministři se obávali problémů vyplývajících z nejednotné metodiky pro vytváření cenových map místně obvyklého nájemného, které záleželo na rozhodnutí konkrétní obce.

Zůstaly dva způsoby 

Pronajímatelé, kteří se po Novém roce nedokážou dohodnout s nájemníky na nájemném, tak budou mít pouze dvě možnosti, jak si nechat jeho výši nestranně určit. Mohou využít posudku soudního znalce nebo stanovit obvyklé nájemné podle minimálně tří srovnatelných bytů.

„Pokud k ujednání o změně nájemného nedojde, umožňuje nový občanský zákoník obrátit se na příslušný soud s návrhem na rozhodnutí o nájemném do výše, která je v místě a čase obvyklá,“ uvedlo už dříve MMR.

Metodiku určování nájemného řeší nové nařízení vlády. Podle něj výše obvyklého nájemného odráží aktuální nabídku a poptávku na místním trhu s byty. Informace proto nesmí být starší než dva roky.

Ani nový prováděcí předpis nemění základní předpoklad, že výše a změna nájemného se prvotně ujednává dohodou mezi nájemcem a pronajímatelem. Až v případě, že se nedohodnou, stanoví výši nájemného soud.