„Paní učitelka ze školky mi dopoledne zavolala do práce. Můj čtyřletý syn se s kamarády honil na zahradě a vrazil hlavou do stromu. Zuby byly prý v pořádku, ale podle učitelky to vypadalo na šití dásně a na další kontroly u lékaře,“ svěřila se redakci Práva maminka předškoláka Markéta z Prahy.

Úraz dítěte se opravdu bez šití neobešel a byl ohodnocen osmi body, což odpovídá 960 korunám. „Ty bychom měli dostat z pojištění, které si prý školka určitě hradí. Tato částka sice nepokryje náklady spojené s běháním po doktorech, léčbou a týdenním paragrafem, protože jsem se synem musela zůstat doma, ale aspoň nějaká kompenzace by přišla vhod. Ovšem vedení mateřské školy nárok neuznalo s tím, že školka nic nezanedbala a úraz nezavinila,“ posteskla si Markéta.

Stačí prohlášení

Každá školka stejně jako škola je povinna mít sjednané pojištění odpovědnosti. Předáním dítěte do její péče je tedy dle zákona za dítě zodpovědná. Pokud však dojde k úrazu dítěte v mateřské škole, vedení školky pak stačí k zproštění odpovědnosti prohlášení, že jejich zaměstnanci nic nezanedbali, a na úraze tak nenesou odpovědnost.

Dítě se může snadno zranit i při bezpečné hře a pod dohledem učitelky

Učitelkám se těžko klade za vinu, zraní-li se dítě při hře na honěnou. Při hlídání dvaceti dětí nelze zaručit, že žádné dítě do ničeho nevrazí, nespadne z prolézačky, nezakopne.

V případě zranění tak může dojít ke sporu o to, kdo za úraz může a z čí pojistky bude vyplaceno odškodnění.

Není pojištění jako pojištění

Málokterý rodič však zjišťuje, co je obsahem pojistné smlouvy, zda je součástí také úrazové pojištění. Pojištění odpovědnosti totiž není totéž jako úrazové pojištění.

„Dítě se může snadno zranit i při bezpečné hře a pod dohledem učitelky. Při výběru školky se proto nespoléhejte jen na povinné pojištění odpovědnosti, ale informujte se, jak má školka řešeno úrazové pojištění. Nejspolehlivější je pojistit dítě individuálním úrazovým pojištěním. Pak se nezkoumá, kdo úraz zavinil, naopak, dítě je pojištěno pro jakoukoli denní dobu a jakékoli místo,“ radí Martin Špaček z portálu Sfinance.cz.

Příklady plnění z pojištění denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu 300 korun / den
Příklady nejčastějších úrazů dětí
Kolik za úraz vyplatí pojišťovna (v korunách)
chirurgicky ošetřená rána
3000
lehké popáleniny 1. stupně
3000
zlomenina nosu
6300
lehký otřes mozku
6300
středně těžký otřes mozku
8400
zlomený prst
10 500
zlomenina klíční kosti
10 500
zlomenina lýtka
14 700
zlomenina zápěstí
14 700
těžký otřes mozku
16 800
zlomenina kotníku
18 900
zlomenina paže
21 000
těžké popáleniny 3. stupně
109 500
Zdroj: Sfinance.cz. Základní plnění za úrazy bez dalších komplikací. V případě komplikací je za každý další den léčení úrazu přiznána částka 300 korun / den.

Součástí každé dětské úrazové smlouvy by mělo být pojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním a dostatečně vysokým krytím. U progresivního plnění se výše vyplacené částky řídí pravidlem: čím vážnější úraz, tím více peněz pojištěný dostane. Těžké úrazy tvoří sice jen zlomek dětských zranění, ale představují obrovskou finanční zátěž rodinného rozpočtu. Trvalé následky úrazu je proto obecně doporučeno pojistit na částku dva milióny korun.

Pokud rodič zůstane s dítětem na paragraf doma, může čerpat denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu, které pomůže nahradit pokles příjmu. Denní odškodnění je třeba uzavřít k úrazové pojistce. Odborníci doporučují sjednat je ve výši 300–500 korun za den.

Příklad úrazového pojištění pro děti
Úrazové pojištění pro děti
Trvalé následky úrazu
(plnění až za větší úrazy)
Denní odškodné za léčení úrazu
(plnění i za nejmenší úrazy)
Pojištění na částku
 2 000 000 korun
300 korun / den
Výše pojistného
 190 korun / měsíc
Zdroj: Sfinance.cz
Porovnejte si nabídky úrazového pojištění.