Na trhu s energiemi se v současné době pohybují desítky významných i menších dodavatelů. Stačí si jen vybrat toho, který splňuje vaše představy, a zažádat o změnu. Nikdo vám nebude měnit elektroměr ani potrubí, celá změna je pouze papírová. Jak přejít k jinému dodavateli energií?

Nezbytné papírování

Zkontaktujte dodavatele, od kterého chcete nově energie odebírat. Ten vás seznámí se všemi podmínkami a povinnostmi, které se k odběru váží. Obecně pak stačí podepsat smlouvu o dodávce energií, případně i plnou moc, díky které vás bude moci obchodník zastupovat v některých činnostech spojených se změnou dodavatele. Tím se pochopitelně celý proces urychlí. Samotná změna dodavatele je prováděna zdarma, tedy bez jakýchkoliv poplatků za zpracování.

Současného dodavatele nemusíte o svém odchodu ke konkurenci informovat, výpověď za vás podá váš nový dodavatel. Chcete-li si výpověď podat sami, zpravidla stačí vyplnit formulář o ukončení odběru, který doporučeně zašlete na sídlo společnosti.

V případě, že chcete maximálně ušetřit čas, který byste strávili ve frontě na pobočce zvoleného dodavatele, obraťte se na důvěryhodný internetový srovnávač cen energií. Jeho prostřednictvím je možné provést změnu dodavatele pohodleně z domova. O papírování se postará někdo jiný, vám bude jen na základě upřesnění vašich požadavků předložena smlouva k podpisu.

Výpovědní lhůta jako základní ukazatel

Přestože by se mohlo zdát, že cena za služby je nejdůležitějším bodem smlouvy, zvýšenou pozornost je třeba také věnovat délce výpovědní lhůty. Termín, do kterého jsme u dodavatele vázani, nám říká, kdy nejdříve můžeme v případě nespokojenosti odejít k jinému dodavateli.

Pokud je smlouva na dobu neurčitou, je možné kdykoliv od stávajícího dodavatele odejít a nechat se převést k jinému výhodnějšímu dodavateli. I v tomto případě však počítejte s tříměsíční výpovědní lhůtou. A nejen s ní. Zásadní je také tzv. uzávěrka dodavatele, která bývá zpravidla k dvacátému dni měsíce.

Složitější situace nastává u smluv uzavřených na dobu určitou, kde je zapotřebí zjistit, do jakého data jste vázáni a jakou délku výpovědní lhůty máte ve smlouvě uvedenou. Nejčastěji se setkáváme s výpovědní lhůtou v délce jednoho měsíce, může být ale i tříměsíční. Zpravidla jeden měsíc má pak dodavatel na zpracování vaší nové smlouvy.

Smlouvu na dobu určitou lze doporučit pouze v případě velmi výhodné nabídky. V současné době, kdy se očekává další pokles cen energií, se vyplatí uzavřít smlouvu na dobu určitou, sledovat vývoj na trhu a přejít k tomu dodavateli, který nabídne nejvýhodnější produkt.

Před samotným podpisem smlouvy si pečlivě přečtěte všechna smluvní ustanovení i všeobecné obchodní podmínky. Ověřte si, že smlouva neobsahuje žádné záludné sankční poplatky, které by vám do budoucna zabraňovaly přejít k jinému dodavateli, případně vás nutily dodržet neúměrně dlouhou výpovědní lhůtu. V případě nejasností si vždy vyžádejte vysvětlení, nejlépe si také ponechejte čas na rozmyšlenou a ověření tvrzení obchodníka.

Jak novela občanského zákoníku ovlivní smlouvy o dodávkách energií

Vstoupí-li první lednový den v účinnost novela občanského zákoníku, ovlivní to i smlouvy o dodávkách energií. Odběratel bude mít možnost od smlouvy jednostranně odstoupit za situace, kdy stávající dodavatel zvýší ceny elektřiny nebo dojde ke změně všeobecných obchodních podmínek.

Doba trvání výpovědi se za takovýchto okolností zkrátí na jeden měsíc. Tyto změny bude povinen každý obchodník ohlásit nejpozději 30 dnů před dnem, kdy vstoupí v účinnost. Zákazník pak bude mít právo odstoupit od smlouvy nejpozději 10 dnů před zvýšením cen nebo před změnou všeobecných obchodních podmínek.

Jestliže dodavatel neupozorní zákazníka o chystané změně písemně, bude zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy do tří měsíců.

Na vaše dotazy odpovídá Martin Špaček z portálu Sfinance.cz.

Rádi bychom změnili dodavatele plynu. Manželka na internetovém srovnávači cen objevila dodavatele, díky kterému ušetříme skoro pět tisíc za rok. Jak to ale bude s případnými přeplatky či nedoplatky, které vznikou u našeho současného dodavatele?
Jakmile ukončíte odběr plynu a nahlásíte stav plynoměru dodavateli, bude vám vystavena faktura na případný přeplatek nebo nedoplatek. Na základě této faktury vám bude zaslán přeplatek na váš bankovní účet nebo obdržíte poštovní poukázku. Vyřešení finančního vyrovnání s vašim dodavatelm trvá zpravidla dva měsíce, záleží na typu uzavřené smlouvy.
Nechápu, proč je elektřina tak drahá. Z čeho je její cena vypočítávána?
Výsledná cena dodávky elektřiny se skládá z několika složek, některé jsou regulované Energetickým regulačním úřadem, jiné regulaci nepodléhají. Mezi regulované složky spadá doprava elektřiny od výrobce k vám (cena za distribuci), cena za systémové služby, za činnost zúčtování operátorem trhu a cena potřebná na krytí nákladů souvisejících s podporou obnovitelných zdrojů. Neregulovanou část ceny tvoří cena za silovou elektřinu, která je předmětem smluvních vztahů. Silová elektřina je tedy tou částí ceny, kterou můžete ovlivnit volbou dodavatele.