Senioři obvykle nemají příjem příliš vysoký. Částka, která zbude po odečtení výdajů za potraviny, bydlení a léky, často nestačí na splátky úvěrů. Nesplacená půjčka pochopitelně nezmizí, naopak se zvětšuje o úroky a dříve či později se dostane k firmě spravující pohledávky, případně dokonce k soudu a exekutorovi.

Zhoršující se situaci dokládá počet exekucí na důchody, který má rostoucí tendenci. Například ke konci loňského roku Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela 67 614 důchodů se zařízenou exekuční srážkou (v roce 2011 to bylo 60 874 důchodů).

Rodina přestává platit, důchodci nezvládají

Senioři se dostávají do problémů především ve chvíli, kdy se rodina, pro kterou se zadlužili, přestane z různých důvodů o svoje dluhy starat a oni pak zůstanou na splátky úvěrů či půjček sami.

„Přerušení splátek půjčky nemusí být zlým úmyslem rodiny. Praxe ukazuje, že Češi obecně chtějí splácet své dluhy bez ohledu na to, jestli si úvěr vzali sami nebo využili pomoci rodičů či prarodičů. Ekonomická situace bohužel přináší zvýšené riziko upadnutí do finančních potíží a neschopnosti splácet závazky,“ říká Krzysztof Różycki ze společnosti KRUK Česká a Slovenská republika, která spravuje pohledávky bank či pojišťoven.

Závazky nejbližších, které na sebe senioři berou, jsou nejčastější, ale nikoli jedinou příčinou zadlužení nejvyšší věkové skupiny českých obyvatel. „Starší lidé jsou zpravidla velmi dobrými dlužníky. V případě, že si berou půjčku pro vlastní potřebu, velmi dobře dokážou odhadnout svoje možnosti. Půjčují si obvykle menší obnosy a pravidelně hradí splátky. Časem se ovšem mohou objevit nečekané výdaje, například na léčení. A protože je zdraví přednější, dostanou se splátky úvěru na vedlejší kolej,“ vysvětluje Różycki.

Nejzadluženější senioři jsou ve Středočeském kraji

Dluhy seniorů nejsou zanedbatelné. V současné době spravuje skupina KRUK dluhy více než dvou tisíc osob starších 65 let. Nejvíce zadlužených seniorů žije v Moravskoslezském kraji. Druhým v pořadí je Středočeský kraj s řádově stovkami zadlužených seniorů. Naopak nejméně zadluženým krajem je Plzeňský, kde starší lidé průměrně dluží 34 450 korun.

Průměrný dluh českého seniora  je zhruba 47 200 korun. Kraje s nejvyšším počtem zadlužených seniorů jsou zároveň regiony s nejvyšším průměrným zadlužením. Senior z Moravskoslezského kraje má splatit v průměru 41 241 korun a ze Středočeského kraje 44 366 korun. Nejméně dlužících seniorů naopak žije v Karlovarském kraji, kde se průměrný dluh pohybuje na úrovni 43 560 korun.

Porovnejte si nabídku uvěrových společností včetně všech poplatků na úvěrové kalkulačce.