„Nový občanský zákoník přináší u závazků dosud nezvyklá označení. Ta se však nutně nemusí stát součástí obsahu smlouvy,“ řekl Právu mluvčí Raiffeisenbank Tomáš Kofroň.

Zákoník bere změny od podlahy, a tak zavádí dokonce i jiné označení smluvních stran.

„Pojem věřitel se nahrazuje pojmem úvěrující. Pojem dlužník se nahrazuje pojmem úvěrovaný,“ dodala mluvčí České spořitelny (ČS) Klára Pačesová. Podle ní se v tom lidé ztrácet nebudou. „Význam nových pojmů je zřejmý i pro laika,“ míní Pačesová.

Na první pohled ano, ale když se to pak v hustě vytištěných textech smluv bude jen hemžit samým úvěrovaným a úvěrujícím, může to být pro lidi hodně těžké čtení i v samém základu.

Obří kodex se třemi tisíci paragrafů ovšem reformuje nejen běžně užívané termíny, u nichž je diskutabilní, zda potřebovaly předělávat, ale rovněž zásadně mění základní právní mechanismy. Tvůrci zákoníku z okruhu bývalého ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila tvrdí, že tím naše právo zbaví socialistických přežitků.

Změní se nejen slovíčka

„Právní rámec smluv se spotřebiteli se v některých ohledech změní významnějším způsobem,“ připustila Pačesová. Jedná se třeba o adhezní smlouvy, kdy se o jejich podmínkách nevyjednává. Určuje je direktivně banka. Klient má pouze možnost smlouvu přijmout jako celek, nebo ji jako celek odmítnout.

„Významnější změny nastanou rovněž v pravidlech ochrany slabší strany. Nová terminologie se ale týká nejen smluv se spotřebiteli,“ naznačila Pačesová.

Banky nyní proto zásadně překopávají vzory smluv a informační systémy. Investují milióny korun a stovky hodin do školení zaměstnanců, aby se připravily na den D – 1. ledna 2014, kdy „nový občan“, jak se zákoníku mezi právníky říká, vstoupí v platnost.

„Nový občanský zákoník má dopad do všech oblastí banky. Změny zohledňujeme v aplikacích, dokumentaci, procesech, interních a produktových normách,“ dodal Tomáš Kofroň.

Lidé prý pojmům rozumět budou

Připravit by se včas měli i spotřebitelé, aby nedoplatili na to, že budou ve smlouvách plavat.

Když totiž začne úvěrovaný dumat nad významem termínů a pravidel, až když mu už odshora dolů proškolený úvěrující položí na stůl hromady papírů a propisku k podpisu, tak se snadno stane, že bude úvěrovaný později tahat za kratší stranu provazu jen proto, že se ztratil v tom, co četl ve smlouvě nalajnované úvěrujícím.

Banky se neobávají, že by klienti novým smlouvám nerozuměli, ale jisté právní napětí z tak velké změny je přece jenom patrné.

Nejistota u pravidel, která nejsou smluvní

„Očekáváme projevy nejistoty v tom, jak se ve vztazích projeví některý z prvků regulace nového občanského zákoníku, který smluvní podmínky přímo nezohledňují, a přesto na takový smluvní vztah dopadá. To ale bude provázet všechny společenské vztahy dotčené novým občanským zákoníkem,“ soudí Kofroň.

Souhlasí s tím, že úprava soukromého práva je potřebná. „Zda ale i revoluční změna v rozsahu, jakou představuje nový občanský zákoník, je nejvhodnějším řešením, bude možné vyhodnotit teprve s odstupem několika let,“ uzavřel Kofroň z RB. Informace k zákoníku najdete na stránkách ministerstva spravedlnosti justice.cz.