Češi mají už téměř 20 let (od roku 1994, kdy vznikl Fond pojištění vkladů - FPV) pojištěny všechny vklady u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen. Jde především o běžné a spořicí účty či termínované vklady, ale i o platební účty sKarty. Ovšem pojištěny už nejsou akcie, dluhopisy, podílové listy a jiné cenné papíry. Pojištěno není ani penzijní připojištění či životní pojištění.

V případě krachu peněžního ústavu pak klienti dostanou zpět 100 procent svého vkladu, a to až do výše 100 tisíc eur (v současnosti zhruba 2,6 miliónu korun). Důležité ale je uvědomit si, že stoprocentní pojištění do daného limitu se vztahuje na všechny vklady u jedné instituce. Úložky jednoho klienta na účtech u jedné banky se totiž sčítají. Pokud pak celková suma přesahuje pojistný limit, uložte peníze do jiné banky, případně je v jedné bance rozdělte mezi více osob (například vy a váš partner).

U českého FPV mají klienti pojištěny vklady vedené u bank se sídlem v České republice. Vklady vedené u poboček zahraničních bank, které působí na českém trhu (například mBank či ING), jsou v rámci Evropské unie pojištěny v té zemi, kde má sídlo mateřská banka dané pobočky. Výplata náhrad vkladů by pak probíhala v režii systému pojištění vkladů v příslušné zemi s případnou součinností českého FPV.

Do Fondu přispívají pojištěné instituce

A kde vlastně FPV bere peníze na vyplácení náhrad vkladů? Dle zákona o bankách do něho totiž přispívají všechny pojištěné instituce. V současné době každá banka a družstevní záložna čtvrtletně odvádí příspěvek ve výši 0,04 procenta z objemu pojištěných vkladů, stavební spořitelna pak 0,02 procenta.

Nedávno vláda schválila přísnější podmínky pro družstevní záložny. Jednou z nich je i návrh na zvýšení příspěvku do FPV, který by měl být vyšší než u bank. Od příštího roku by měly záložny čtvrtletně platit 0,08 procenta z objemu pojištěných vkladů.

V současné době Fond disponuje částkou zhruba 26,5 miliard korun a ručí za vklady v celkovém objemu zhruba 2,5 biliónu korun uložených u 36 pojištěných institucí (seznam najdete zde).

Peníze ze zkrachovalé banky zpět do 20 dní

I přesto, že je tuzemské bankovnictví v dobré formě, čas od času ke krachu finanční instituce přeci jen dojde. Například v únoru letošního roku zkrachovalo Úvěrní družstvo PDW Praha a celková výše výplat náhrad za tuto družstevní záložnu dosáhla částky zhruba 16 miliónů korun. V loňském roce v březnu postihl krach čtvrtou největší kampeličku Unibon, která spravovala více než 2,8 miliardy korun na účtech zhruba 4400 klientů.

Pokud už tedy ke krachu finanční instituce dojde, je zbytečné chodit na její pobočku či se pokoušet peníze vybrat z bankomatu. Také nemusíte nikde a nikoho o své peníze žádat a připomínat se, že jste klienty zkrachovalé instituce. Potřebné informace dostane FPV od samotného peněžního ústavu. Fond společně s médii zveřejní, kdy a jaký finanční ústav začne klientům vyplácet náhradu pojištěných vkladů. Podle zákona musí výplata začít do 20 pracovních dnů ode dne oznámení České národní banky o platební neschopnosti bankrotující finanční instituce.

Pobočku banky, která bude náhrady vkladů vyplácet, stačí navštívit s průkazem totožnosti. Není potřeba, abyste měli s sebou všechny smlouvy či výpisy z účtu a dokazovali tak, že jste majiteli účtu i kolik máte u banky uloženo včetně připsaných úroků. Vyplácející banka bude mít všechny potřebné údaje k dispozici.

O své peníze se ale musíte přihlásit do tří let od zahájení výplaty náhrad vkladů.