„Jistý majitel bytového domu nás otevřeně požádal, abychom mu vystavili průkaz nejhůře na hodnocení typu C. Po prohlídce bylo ale hned jasné, že na takové hodnocení nikdy nemůže dosáhnout. Šlo o nezateplený starý dům,“ potvrdil Právu ředitel společnosti Comfort Space Luděk Lošťák, která se vydáváním energetických průkazů zabývá.

Podle něho poté, co klientovi řekli, že na „céčko“ jeho dům nemá, „došlo i na výhrůžky a nakonec se zákazník rozhodl, že si nechá průkaz zpracovat od jiné firmy“. „Zatím jsme hodnotili především starší domy, které mají problém se zateplením a použitými starými technologiemi,“ vysvětluje Lošťák.

Pokusy o podmazávání lepších hodnocení potvrzují i realitní makléři sítě RE/MAX.

„Jenže sami bychom se vystavovali problémům, pokud bychom prodávali dům s energetickým průkazem, který zjevně neodpovídá skutečnosti,“ tvrdí Jan Zachystal z RE/MAX.

Kupující udají prodávajícího

Očekávají se kontroly těchto hodnocení, prováděné, jak jinak, na základě udání.

Štítky bude kontrolovat Státní energetická inspekce, která v případě, že nebude doložen, koná řízení o správním deliktu a následně vybírá a vymáhá peněžité sankce. A to až do sto tisíc korun.

„Lze předpokládat, že kontroly nebudou do budoucna probíhat výlučně na základě náhodného výběru, ale též na základě podnětů kupujících či nájemců, kteří průkaz od prodávajícího či pronajímatele v souvislosti s jednáním o uzavření příslušné smlouvy neobdrží,“ upozornili právníci Martin Kašpar a Michal Brychta na odborném portálu Epravo.cz.

Pro koho povinnost platí
Při prodeji
– Rodinné domy zapsané na listu vlastnictví jako objekty k bydlení
– Komerční a administrativní budovy
– Bytové jednotky. Průkaz je povinno poskytnout společenství vlastníků bytových jednotek. Pokud ho nezajistí, štítek lze nahradit předložením tří faktur za roční vyúčtování energií.
Při pronájmu
– Objekty určené k bydlení: ucelená část, kdy je rozloha větší než 50 m2. Při pronájmu bytu je povinnost odsunuta na 1. 1. 2016.
– Komerční budovy, administrativní budovy (celé budovy, které se pronajímají, jako např. obchodní prostory, kanceláře)
– Administrativní budovy státní správy s plochou větší než 500 m2 (od 1. 7. 2013)

To, že energetické hodnocení objektů může být citlivé z hlediska poznatků, k jakým se auditoři objektů dostanou, předpokládá zákon o štítkování.

Energetický specialista je podle něho povinen „zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se fyzické nebo právnické osoby, o kterých se dozvěděl v souvislosti s prováděním činností; získané skutečnosti nesmí použít ke svému prospěchu nebo k prospěchu nebo újmě třetí osoby“.

Donedávna byly energetické štítky povinné pouze u nových budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2.

Jenže teď začínají být ve jménu ekologie povinné pro všechny typy objektů, včetně bytů, a vlastníky tak budou při jejich prodeji a pronájmu stát další tisíce korun, které musí povinně platit k tomu určeným energetickým auditorům. Při prodeji domu či bytu tak nebude prodávající odvádět jen rostoucí daň z převodu nemovitosti, nyní ve výši čtyř procenta z ceny, daň z příjmu, povinný posudek odhadci pro finanční úřad (od pěti tisíc), katastr, ale nově navíc i energetický štítek.

Minimální cena za průkaz je podle typu budovy od čtyř tisíc korun.

Kdo audit dělá a ověřuje
Povinnost doložit při prodeji průkaz energetické náročnosti budovy zavedl zákon o hospodaření s energií, který nabyl platnosti 3. 10. 2012 a účinný je od ledna 2013.
Zpracování průkazu může být provedeno pouze tzv. energetickým specialistou, který je držitelem oprávnění uděleného ministerstvem průmyslu a obchodu. Průkaz platí deset let.
Zákon nezakládá povinnost výhradně vlastníkům budov a společenstvím vlastníků jednotek, ale rovněž vlastníkům jednotek samotných.
Za nesplnění povinnosti hrozí vlastníkovi pokuta až 100 tisíc korun.