Vyšší maximální podporu v nezaměstnanosti ale získáte, pokud žádost o ni podáte až letos. Jestliže jste si o podporu zažádali před koncem roku, zvýšení se vás nedotkne. Po dobu, kdy máte nárok na nejvyšší možnou částku, budete pobírat 13 762 korun měsíčně.

Totéž platí i pro maximální výši podpory při rekvalifikaci. Jestliže na ni nastoupíte letos, můžete dosáhnout až na 15 866 korun měsíčně, o 444 korun více než v loňském roce.

Průměrná podpora v nezaměstnanosti však zdaleka nedosahuje maximální výše. Podle informací z Úřadu práce České republiky v roce 2011 činila 5586 korun.

Výpočet maximální výše podpory

Podpora v nezaměstnanosti i podpora při rekvalifikaci se pravidelně každý rok valorizuje a nejinak tomu bylo i letos. Jejich maximální výše pro rok 2013 je odvozena od průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2012. Ta činila 24 408 korun. Maximální podpora v nezaměstnanosti se vypočítá jako 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, ve kterém byla žádost podána.

Maximální podpora při rekvalifikaci tvoří 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, ve kterém člověk nastoupí na rekvalifikaci.

Maximální výše podpory
(v Kč za měsíc)
rok 2013
rok 2012
rok 2011
Podpora v nezaměstnanosti
14 157
13 762
13 528
Podpora při rekvalifikaci
15 866
15 422
15 161

Podpora maximálně na 11 měsíců

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má člověk, který v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání získal alespoň 12 měsíců důchodového pojištění nebo potřebnou dobu pojištění získal prostřednictvím takzvaných náhradních dob (například pobíral invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně či pečoval o dítě do čtyř let).

Maximální doba, po kterou budete brát podporu v nezaměstnanosti, se odvíjí od vašeho věku. Splníte-li tedy podmínky pro přiznání podpory, bude délka takzvané podpůrčí doby:

  • 5 měsíců u lidí do 50 let věku,
  • 8 měsíců u lidí nad 50 a do 55 let věku,
  • 11 měsíců u lidí nad 55 let věku.

Pokud jste odešli od svého posledního zaměstnavatele s odstupným, podporu v nezaměstnanosti můžete pobírat až po uplynutí doby, na kterou bylo odstupné vyplaceno.

Sazba podpory

První dva měsíce podpůrčí doby budete pobírat 65 procent, třetí a čtvrtý měsíc 50 procent a od pátého měsíce, tedy po zbytek podpůrčí doby pak 45 procent z vašeho průměrného měsíčního čistého výdělku u posledního zaměstnavatele.

Pokud jste před evidováním na úřadu práce podnikali (osoba samostatně výdělečně činná), podpora v nezaměstnanosti vám bude shodným postupem vypočtena z vyměřovacího základu přepočteného na jeden kalendářní měsíc.

Pozor: Pokud z práce odejdete na vlastní žádost, tedy podáte výpověď nebo se na ukončení pracovního poměru dohodnete se zaměstnavatelem (odejdete takzvaně dohodou), bude vaše podpora v nezaměstnanosti už od počátku nižší. Budete mít po celou dobu nárok pouze na 45 procent průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Minimální výše podpory v nezaměstnanosti

Pokud jste před evidencí na úřadu práce například pečovali o dítě do čtyř let věku, máte nárok na minimální podporu v nezaměstnanosti.

Její výše po dobu prvních dvou měsíců činí 0,15násobek, třetí a čtvrtý měsíc 0,12násobek a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu.

Minimální podpora v roce 2013 je tedy první dva měsíce 3661 korun měsíčně, další dva měsíce 2929 korun a po zbývající dobu 2685 korun měsíčně.