Nejde ani tak o samotný dluh za nezaplacenou pojistku, ale o to, že třicet dní od doručení první upomínky může pojistka zcela zaniknout. Klient pojišťovny pak nemá v případě škodní události nárok na pojistné plnění a například u živelních škod může přijít i o milióny korun.

Jestliže k události dojde po třicetidenní lhůtě od první upomínky, pojistné vyplaceno být nemůže.Jan Marek, Česká pojišťovna

„Zákon ukládá 30denní lhůtu, v jejímž rámci klient zůstává plně pojištěný a která začíná běžet doručením upomínky zaplacení pojistného. Každá pojišťovna má pak svůj několikastupňový systém upozorňování klientů na splatnost pojistného,“ sdělil Právu Jan Marek z České pojišťovny.

U pojištění domácnosti v momentě, kdy se něco stane, a člověk je v prodlení s úhradou pojistky méně než třicet dní od první upomínky, je mu plnění sníženo o dlužnou částku.

„Jestliže ale k pojistné události dojde po tomto třicetidenním limitu, pojistné vyplaceno být nemůže, protože smlouva zanikla z důvodu neplacení pojistného,“ dodal Marek.

Penále za nepojištěné vozidlo až 300 Kč denně

U pojistky rodinného domu, za nějž splácíte hypotéku, se kromě konfliktu s pojišťovnou pojištěnec dostává do vážné kolize i s bankou, protože pojištění domu je v tomto případě povinné.

Banka si tak chrání zástavu a má přednostní právo na vyinkasování pojistného plnění, pokud by nemovitost, coby předmět ručení za úvěr, například vyhořela.

Prodraží se, i když klient více než třicet dní nezaplatí za povinné ručení. V takovém případě se neplatič do potíží nedostane možná, ale určitě, a to prakticky okamžitě od zániku pojistky.

Je-li pojištění kvůli neuhrazení pojistky pojišťovnou zrušeno, tak u povinného ručení se rázem dostáváte do neúprosné mlýnice České kanceláře pojistitelů, která si účtuje penále za každý den, kdy vůz není pojištěn, a vymáhá ho pomocí nákladné exekuce.

Denní sazba tohoto penále, bez toho, co si napočítá exekutor, se pohybuje podle druhu vozidla od 20 do 300 korun.

Správní orgány kromě toho mohou za provozování vozidla bez povinného ručení udělit pokutu v rozmezí od pěti do 40 tisíc korun.

Nepředloží-li řidič při silniční kontrole zelenou kartu, může dostat pokutu od 1500 do 3000 korun.

Odškodnění za škody na zdraví jdou do miliónů 

Pokud by motorista s nepojištěným vozidlem, což platí i v případě, když mu je pojistka kvůli neuhrazení zrušena, způsobil dopravní nehodu, musí všechny náklady uhradit ze svého. Ty přitom mohou dosáhnout v případě vážných zranění až desítek miliónů korun.

Dlužnou pojistku z povinného ručení jako takovou, tedy nezaplacenou složenku za dané období, pojišťovna vymáhá souběžně s tím.

Upomínací sms, upomínka poštou, dopis o zániku pojistky

Česká pojišťovna nejprve rozesílá upomínací e-mail nebo SMS, poté doporučeně tištěnou upomínku. Po uplynutí lhůty následuje dopis informující klienta o zániku pojištění a dále přichází předžalobní upomínka. Až k soudní žalobě dojde u ČP asi 15 procent pohledávek po splatnosti.

„U povinného ručení zasíláme první upomínku pomocí SMS. Po měsíci posíláme dopis s upozorněním na dlužné pojistné a s případným termínem ukončení smlouvy. Takže smlouva je platná ještě minimálně měsíc,“ potvrdil Milan Káňa z Kooperativy.

„Poté, co klient v řádném termínu nezaplatí, k němu odchází upomínka, a po ní lze smlouvu ukončit pro neplacení. Celé to je operace, která trvá minimálně dva měsíce,“ uvedl Václav Bálek z pojišťovny Allianz.