Soudy nařizují již bezmála milión exekucí ročně, k tomu statisíce platebních rozkazů, a přestávají to zvládat. Zadluženost domácností se přitom směle šplhá k 1,5 biliónu korun. Mnohamiliardový obchod s menšími dluhy, respektive podávání hromadných žalob na ně, už dnes díky elektronickým návrhům na vydání platebního rozkazu běží jako po másle.

Žalobci, což jsou inkasní agentury či věřitelé, podají na soud tisíce návrhů najednou, snadno a rychle on-line, soud už však dále musí postupovat klasicky, papírově. Justice a správní úřady tuto rapidně narůstající agendu přestávají zvládat vyřídit, natož podrobně každý případ zkoumat.

Jen telekomunikační úřad má už 120 tisíc případů dluhů lidí za volání a připojení za rok. Chce proto celý balík přesunout na soudy. Jenže stejně tak soudy praskají ve švech pod rapidně se zvyšujícím počtem elektronických návrhů na platební rozkazy, které si však ony samy musí tisknout a tradičním způsobem zúřadovat, včetně rozeslání povinným osobám. Na některých soudech se jedná i o více než 30procentní meziroční nárůsty platebních rozkazů.

Soud by to řešil až v případě sporu

Ministerstvo spravedlnosti proto přemýšlí, jak úřadování dluhů ještě více zrychlit, což povede například k tomu, že o průběhu exekucí budou primárně informovat a rozhodovat samotní exekutoři, a teprve až nastane spor s dlužníkem, více se do toho vloží soud.

I když se třeba dnes některá z těchto úvah dá k ledu, protože logicky naráží na znepokojení i některých soudců a právníků, vývoj k bezmála plné počítačové automatizaci obrovské dluhové agendy je zřejmě nevyhnutelný.

Na některých okresních soudech se už pilotně zkouší, jak se těchto papírových dokumentů a rozesílání pošty dlužníkům zbavit. Platební rozkazy a další rozsudky, tedy včetně exekucí, se rozesílají do datové schránky dlužníka, a kdo ji nemá, vytiskne to automatická tiskárenská linka na poště v rámci služby České pošty

Dopis Online. Místo razítka soudu kód

Podpis zapisovatelky a razítka soudu nahrazuje číselný identifikátor. Na stránkách justice.cz si pak lze otevřít složku Ověřování dokumentů podle identifikátoru a spisové značky a tam je informace o datu právní moci či možnost stažení elektronického rozhodnutí, včetně nařízení exekuce.

Dnes se exekuce spouští usnesením soudu, které tradiční poštou dostává rovněž dlužník. Jednou ze stále diskutovaných možností je, že by to bylo soudní pověření, které by se ale nedoručovalo účastníkům. O exekuci by se dlužník nedozvěděl od soudu, ale rovnou od exekutora.

Exekutor by měl v ruce elektronický dokument od soudu pověřující zahájení exekuce a na základě toho by informoval povinného dlužníka. Prostředkem ochrany, pokud byste třeba ve skutečnosti nic nedlužili, by byl návrh na zastavení exekuce.

Postupně by se tak podle ministerských úvah, o nichž se diskutuje na právnických fórech, přesunula povinnost a odpovědnost za výkon rozhodnutí ze soudů na soukromé soudní exekutory. Zjednodušila by se tak i možnost, jak exekuci zastavit.
Stát by si ponechal pravomoc přezkoumání rozhodnutí, respektive v nesporných případech by rozhodoval exekutor a teprve tam, kde by nastal spor, by bylo v kompetenci státu, respektive soudu, dále rozhodnout.

Úvahy o větší elektronizaci exekucí narážejí na odpor, přetíženost soudů žalobami na dluhy domácností si opatření na zrychlení a větší automatizaci zúřadování případů zřejmě brzy vyžádá.