V reformovaném třetím pilíři, který se spustí od ledna 2013, už tato možnost nebude. Do stávajícího systému penzijního připojištění totiž už nepůjde nově vstoupit a od ledna spouštěné doplňkové penzijní spoření už výsluhovou penzi nepřipouští.

Tato nová forma spoření na stáří nebude klientům garantovat ani hlavní výhodu současného penzijního připojištění, a to, že se objem jejich úspor ve fondu nemůže v žádném roce snížit.

Jednorázová výplata je nejlepší

Pokud se člověk nerozhodne vybrat až polovinu naspořených peněz už po 15 letech spoření, může tak učinit až v šedesáti letech (minimálně po pěti letech spoření), u nejstarších smluv v padesáti letech (po nejméně třech letech spoření).

Podmínkou vždy je, že výsluhová penze byla sjednána při uzavírání smlouvy. Na dodatečné sjednání nemá klient nárok. Při uzavření smlouvy na to tudíž rozhodně nezapomeňte. Za sjednání této dávky nic nedáte a je jen na vás, jestli této možnosti v budoucnu využijete či nikoli.

Výsluhovou penzi lze vyplatit buď jednorázově, nebo formou penze. V praxi zcela převažuje zájem o jednorázové vyrovnání.

Na výsluhovou penzi se určuje ta část peněz, která je stanovena ve smlouvě. Zpravidla mají klienti zájem o maximum, to je 50 procent.

Výhodou je dále to, že klient nevybírá jen podíl z peněz, které sám naspořil, ale i ze státních příspěvků, podílu na výnosech hospodaření fondu a dále i z příspěvků od zaměstnavatele.

Pomůže zejména mladým

Na výsluhovou penzi by neměli zapomenout zejména mladí lidé. Penzijní spoření je během na dlouhou trať a mnohdy vznikne taková rodinná situace, kdy jsou peníze zapotřebí mnohem dříve než v šedesátce. V takových případech přijde výsluhová penze velmi vhod.

Výsluhová penze však může být mnohdy přínosem i pro ty, kteří již splňují podmínku věku a délky spoření a mohli by tak ukončit smlouvu a požádat o jednorázové vyrovnání s výplatou celé naspořené částky.

Třeba proto, že stávající smlouvu nechtějí ještě z nějakého důvodu rušit. Například proto, že celou částku zatím nepotřebují, nebo že jim ještě nějakou dobu bude na smlouvu přispívat zaměstnavatel apod.

Výplata peněz formou výsluhové penze se může hodit nejen tehdy, když člověk potřebuje nutně peníze, ale také tehdy, když ví, že je dokáže lépe zhodnotit, než v penzijním fondu.

Řada lidí už o dávku požádala 

Výsluhová penze už dávno není jen možností ve smlouvě, kterou lze v budoucnu využít, ale je i aktivně využívána.

Penzijní připojištění se státním příspěvkem totiž v Česku funguje osmnáctým rokem, takže na výsluhovou penzi už vznikl nárok mnoha klientům, z nichž řada o výplatu také požádala.

Při výplatě výsluhové penze, stejně jako při každé jiné dávce z penzijního připojištění, je třeba počítat se zdaněním.

Při výplatě formou jednorázového vyrovnání podléhají srážkové dani z příjmů ve výši 15 % jednak připsané výnosy (z příspěvků účastníka, státu a zaměstnavatele), jednak objem případných příspěvků od zaměstnavatele.