Přesto by o nastávajících změnách měla přemýšlet i řada klientů, kteří již penzijní připojištění mají a zdánlivě se jich termín nijak netýká.

Měli by si totiž urychleně zkontrolovat svou smlouvu a v případě, že splňují podmínky pro výplatu jednorázového vyrovnání, zvážit, zda o tuto dávku nepožádat a neuzavřít do 30. listopadu smlouvu novou.

Pokud totiž budou potřebovat v budoucnu peníze, požádají o výplatu dávky po 30. listopadu a budou chtít uzavřít novou smlouvu, bude to už možné jen podle nových pravidel.

Požádat o výplatu jednorázového vyrovnání a současně uzavřít novou smlouvu mohou ti klienti, kteří již spoří více než pět let a dosáhli věku potřebného pro výplatu dávky z penzijního připojištění (60 let, u starších smluv 50 let). Novou smlouvu lze uzavřít u kteréhokoli fondu, tedy i u stávajícího.

Žádost o výplatu dávky ale není dobré odkládat. Novou smlouvu lze uzavřít nejdříve k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné žádosti o výplatu dávky penzijnímu fondu. Novou smlouvu o penzijním připojištění je však třeba každopádně uzavřít ještě v listopadu 2012.

Co když není potřebný věk

Existuje však i řada klientů, kteří již spoří více než pět let a ještě nedosáhli potřebného věku pro výplatu dávky z penzijního připojištění.

Pokud předpokládají, že peníze naspořené v současném penzijním připojištění budou v příštích letech potřebovat a přitom nechtějí přijít o penzijní připojištění v dnešní podobě, i o ni mají možnost to vyřešit.

A to tak, že klient stávající smlouvu nyní přeruší a do 30. listopadu letošního roku uzavře novou smlouvu o penzijním připojištění, ještě tedy za stávajících podmínek. V tomto případě ale není možné novou smlouvu uzavřít u stávajícího fondu, tedy u fondu, u něhož byla smlouva přerušena. Nová smlouva musí být s fondem jiným.

I zde je nutné přerušení smlouvy u stávajícího fondu neodkládat. Zákon říká, že "penzijní připojištění účastníka se přerušuje dnem, který uvedl v oznámení o přerušení penzijního připojištění, nejdříve však prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení penzijnímu fondu".

Novou smlouvu je rovněž nutné uzavřít nejpozději v listopadu.

Na přerušení se nic netratí

Na přerušení smlouvy klient nijak netratí, naspořené prostředky se budou zhodnocovat o připisované výnosy fondu. Účastník nepřichází ani o žádné - do přerušení započtené -  nároky, včetně připsané státní podpory. Od doby přerušení již mu ale samozřejmě žádná nová státní podpora nebude připisována.

Při splnění věku pro vznik nároku na dávky penzijního připojištění je možné kdykoli požádat o výplatu z přerušené smlouvy.

Nezáporný výnos nebude od ledna garantován

Připomeňme v této souvislosti, jaké jsou hlavní rozdíly mezi současným penzijním připojištěním a mezi doplňkovým penzijním spořením, které odstartuje od ledna 2013.

V penzijním připojištění má účastník garanci každoročního nezáporného výnosu, úspory se mu tedy nemohou nikdy snížit. Má nárok na tzv. výsluhovou penzi, to je výběr až poloviny všech naspořených prostředků po 15 letech spoření. Nárok na dávku vzniká po dosažení věku 60 let (nejde-li o starší smlouvu, kde je věk 50 let) a po alespoň pěti letech spoření.

Doplňkové penzijní spoření je spoření na stáří ve fondech s různým investičním zaměřením (rizikem) podle volby účastníka, nezáporný výnos není garantován. V příznivých letech ovšem výnos může předčit výnosy v penzijním připojištění.

Výsluhová penze se nepřiznává. Na jednorázové vyrovnání sice také bude nárok, ale až po dosažení důchodového věku účastníka.

Společné je, že obě formy spoření jsou součástí třetího penzijního pilíře a že účastníci mají nárok na státní podporu a daňové úlevy.

Porovnání výnosů všech penzijních fondů zde.