V důsledku je jedno, zda se jedná o bytové družstvo nebo soukromé vlastnictví bytů, třebaže mezi těmito formami existují rozdíly.

V České republice přitom téměř není bytové družstvo nebo společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ), které by někdy nemuselo řešit svého neplatícího souseda, jenž dlouhodobě dluží za společné poplatky, jako jsou zálohy na energie či fond oprav.

„Je-li dlužník členem bytového družstva, lze v rámci vymáhání pohledávky exekučně postihnout i jeho družstevní podíl, byť dlužník není vlastníkem bytové jednotky,“ potvrdila Právu mluvčí Exekutorské komory Petra Báčová.

Pokud soudní exekutor postihne podíl dlužníka v bytovém družstvu, členství dlužníka v družstvu zanikne. Družstvo dlužníkovi vyplatí pouze vypořádací podíl vyčíslený podle obchodního zákoníku.

Dražit se bude i podíl v družstvu

„Ten však mnohdy nedosahuje tržní hodnoty bytové jednotky, a zpeněžení družstevního podílu tak může být pro dlužníka i věřitele nevýhodné,“ připomíná Báčová. V praxi to znamená, že už dlužník nemá družstevní podíl (byt), ale dluhy zůstávají.

„Novela občanského soudního a exekučního řádu umožní dražit členská práva v bytových družstvech. Nově bude družstevní byt zpeněžen formou dražby za jeho tržní cenu, a z výtěžku bude možné uspokojit větší část dluhů povinného,“ dodala Báčová.

Chce-li společenství vlastníků pohledávku vymáhat exekučně, musí se každopádně nejprve obrátit na soud, aby mu pohledávku přiznal (v tzv. nalézacím řízení).

Nebude-li dlužník na rozsudek soudu reagovat a exekuční titul se stane vykonatelným, může podle Báčové věřitel požádat soud, aby nařídil exekuci. Jestliže nelze peníze získat třeba srážkou ze mzdy, může soudní exekutor provést dražbu bytu.

SVJ často nedoloží doručení vyúčtování

Exekuční proces na neplatícího souseda v domě, kde jsou byty v soukromém vlastnictví, není ale rozhodně záležitost na pár týdnů. Navíc vše musí mít dům perfektně doložené. Režim placení musí být jasně popsán v řádu daného domu. Vhodné je poslat sousedovi dlužníkovi upomínku, i když to není ze zákona povinnost.

„Poté, co marně uplyne i dodatečná lhůta k úhradě nedoplatku, může se SVJ obrátit na soud. V praxi se ale jako nejčastější důvod neúspěchu ukazuje neschopnost SVJ doložit doručení vyúčtování vůči vlastníku bytové jednotky,“ upozorňuje advokát Martin Švehlík.

V případě, že vlastník bytové jednotky bude dlužit na úhradách nákladů spojených se správou domu a pozemku a současně se podaří získat rozsudek v právní moci, který ukládá vlastníkovi bytu tyto náklady uhradit, vzniká na bytě zástava. Majitel bytu tak s ním nemůže podle své vůle nakládat, a když dále neplatí, exekutor může nakonec realizovat dražbu.

Na účty za služby se zástava nevztahuje

„Pozor, ta však platí pouze pro vymáhání nákladů spojených se správou domu a pozemku, nikoli s vymáháním úhrad za služby. Osobou, která je oprávněna ve věci podat žalobu, nejsou jednotliví vlastníci, ale SVJ, jehož jménem jedná výbor,“ dodal Švehlík.

Až SVJ získá u soudu pravomocný rozsudek, může se pro případ, že vlastník bytu stále domu dluží, obrátit na exekutora.

Jenže dluhy na poplatcích za sebou v domech mnohdy nechávají i laxní cizinci, kteří si v Česku koupí byt jako investici, ale pravidelné úhrady neplatí.

Dluhy nechávají i cizinci

„V našem domě se šedesáti byty evidujeme dluhy ve výši 150 tisíc za cizince. Neplatí společné náklady. Urgujeme to, posíláme upomínky do Moskvy, ale zatím bez reakce. Jak budeme postupovat dál, nevím, už je to ale jeden z hlavních bodů na našich pravidelných schůzích,“ uvedla čtenářka Jana z Prahy 5.

Ta si zde jeden z bytů koupila a kromě poplatků splácí ještě hypotéku.