Bytová družstva nebo společenství vlastníků jednotek (SVJ) sice dávají tyto dlužné „nájmy“ k vymáhání inkasním agenturám či pak k soudu a exekuci, jenže to trvá léta.

A dům musí mít tyto položky včas uhrazené, jinak mu dodavatelé služby odstřihnou, a sami začnou po domě jako celku, tyto dlužné peníze vymáhat. „Množství případů dlužných plateb za služby v souvislosti s užíváním některého z bytů v bytových družstvech a SVJ se zvyšuje,“ potvrdil Právu prezident Asociace inkasních agentur Vladimír Gazárek. Tyto dluhy jsou podle něho hůře vymahatelné.

„Lidé v domě často váhají s vymáháním. Jenže dluh narůstá a dochází ke kumulaci neuhrazených měsíčních plateb. Vymahatelnost těchto pohledávek je velmi obtížná,“ potvrdil Jan Lesný z inkasní společnosti Alektum.

Vystěhování po letech

„Obrací se na nás SVJ i se sedm let starými pohledávkami. Bohužel nemají žádné legální prostředky k vystěhování dlužníka – k tomu dochází často až po několika letech, když je byt zpeněžen v exekuci, obvykle prodejem v dražbě,“ potvrdil advokát Jiří Vlasák.

V tom jsou domy s byty v soukromém vlastnictví do jisté míry více zranitelné než bytová družstva. U nich, když tři měsíce neplatíte, tak ve stanovách družstva bývá uvedeno, že vám může družstvo váš členský podíl v bytovém družstvu, vyjádřený daným bytem, sebrat.

To řešilo i bytové družstvo na Praze 4-Kamýku. Stará paní dlouho neplatila a o podíl přišla. Družstvo ji v bytě ovšem ponechává dožít. Mezitím se družstvo transformovalo na SVJ. Byt seniorky z hlediska vlastnictví patří všem, bytovému družstvu v likvidaci i SVJ. Až žena zemře, byt se prodá a peníze se rozdělí mezi sousedy. Ti za ni zaplatili společné poplatky.

Co se dražby v exekuci zabaveného soukromého bytu týče, tak ani ta už dnes nemusí být definitivním řešením, neboť ani prodej bytu často nepokryje všechny závazky dlužníka. Ceny bytů klesají a na jednoho dlužníka často míří i více než desítka věřitelů.

Když se v dražbě prodá byt dlužníka, přednostní právo na uspokojení mají alimenty, sociálka, zdravotní pojišťovna. Vedení družstev a SVJ by proto s vymáháním neměly dlouho otálet.

„SVJ se zpravidla ocitají ve dlouhé řadě věřitelů často na posledních místech. Neměla by dlouho čekat se soudním a exekučním vymáháním,“ doporučuje advokát Vlasák.

K účinnosti zákonného vymáhání, jehož součástí jsou i exekutoři, začínají ale mnozí věřitelé být skeptičtí. Tvrdí, že stejně ani exekutoři nic nevymůžou, i když mají velké pravomoci.

„Jsem správce bytů. Neplatí ani klasičtí nájemci, kteří migrují od vlastníka k vlastníkovi. Řešíte-li dluh legislativní cestou, pouze vám rostou náklady – dluh se navýší, ale vymahatelnost exekutorem je minimální,“ napsal Právu Tomáš Kubica v reakci na článek Práva o tom, že mnozí věřitelé volají po tom, aby stát založil vězení pro dlužníky.