„Naším cílem není dlužníka uvrhnout do exekuce. Předání nesplácené pohledávky inkasní agentuře či advokátní kanceláři předchází složitý a několikastupňový interní vymáhací proces, ve kterém s klientem intenzivně komunikujeme. Objevují se bohužel i případy klientů, kteří o řešení situace nemají zájem, a existuje i skupina těch, kteří se snaží zneužít institutu osobního bankrotu, původně určeného pro jedince ve skutečné nouzi,“ sdělila Právu Bienvenu.

Tyto možné případy zneužívání, které by ovšem musely projít i přes pozornost soudní mašinérie, zatím dále neupřesnila.

Z pravidelných statistik osobních bankrotů vyplývá, že každý měsíc jsou stovky žadatelů o osobní bankrot ve skutečnosti definitivně odmítnuty, například pro neúplnost žádostí, byť dluží násobky svého příjmu, a v insolvenčním rejstříku jejich případy pak končí doslovně poznámkou: „Odškrtnutá – skončená věc“.

HC: Klientka se na nás obrátila pozdě

Ve skutečnosti však pro lidi v dluzích tím rozhodně věc nekončí. Naopak, mají-li například byt, obvykle o něj přijdou.

Home Credit nicméně zdůraznil, že své dlužníky do této situace cíleně a bez pardonu nevhání. Dlužnice, na jejímž případě bylo ilustrováno, že věřitelé často od dlužníků už nechtějí splátky, ale vymáhají zkrátka bez diskuse celou pohledávku najednou, a tím je dostávají do exekucí, se podle Home Credit na společnost obrátila pozdě.

„Klientka se na Home Credit telefonicky obrátila až poté, co soud zamítl její návrh na oddlužení, protože nepředložila řádný seznam majetku a závazků. Návrh nesplňoval zákonem předepsanou formu. Následně poslala na soud dopis, ve kterém ho informuje o doplacení všech svých závazků, oznamuje ztrátu důvěry v justici a sděluje, že se obrací na ombudsmana,“ napsala k tomu mluvčí Home Credit Zuzana Bienvenu.

Podle Home Credit dlužnice, na jejíž případ Právo upozornila insolvenční správkyně a poradkyně Pavlína Červenková, podala návrh na oddlužení v době, kdy její smlouva již nebyla ve správě inkasní agentury M. B. A. Finance, ale advokátní kanceláře, a „inkasní agentura tudíž neměla možnost jí sdělit aktuální výši zůstatku dluhu ani žádné další podrobnosti“.

Klienty cíleně do exekucí nevháníme.Zuzana Bienvenu, Home Credit

To, že by již případ v inkriminovanou dobu na stole neměla, však M. B. A. Finance Právu nesdělila, uvedla pouze, že údaje o aktuální výši dluhu nemohla dlužnici sdělit, protože tak činí věřitel a inkasní agentura k tomu nemá pravomoc.

Jenže údaj o aktuální výši dluhu byl pro povolení oddlužení jednou z hlavních podmínek pro to, aby soud případný tzv. osobní bankrot, tedy oddlužení, povolil. Teď ženu, jíž se podařilo najít si lepší stálou práci, nejspíš kvůli 60 tisícům, které mohla splácet tři roky po dvou tisících měsíčně, čeká exekuce.

„Jenže nelogicky se klientka vůbec nepokusila kontaktovat s žádostí o informace společnost Home Credit, vůči níž měla nesplacené závazky. Možností je přitom spousta – klientská linka, písemný či e-mailový dotaz na výši dlužné částky. Pokud by se klientka o tento velmi jednoduchý způsob komunikace pokusila, požadovaný údaj by se bezplatně a v podstatě okamžitě dozvěděla,“ zdůraznila Bienvenu.

Tvrzení insolvenční správkyně Pavlíny Červenkové, že „Home Credit v těchto situacích buď vůbec nereaguje, či požaduje za sdělení aktuální dlužné částky poplatky v řádech tisíců korun“, je podle Home Credit „naprosto lživé a zásadně poškozuje obraz společnosti“.