„Rozsudek ústeckého soudu však není závazný pro ostatní soudy a judikatura Nejvyššího soudu, která by jejich postup sjednocovala, zatím k této otázce chybí,“ řekl Právu právník a šéfredaktor časopisu Soudce Karel Havlíček.

Spekulanti, kteří malé dluhy skupují od firem ve velkém, teď raději vyčkávají, protože se obávají, že sice levně nakoupí velké balíky pohledávek, ale už nemají tu jistotu, že na nich automaticky, jen s pomocí počítačového programu, jenž generuje návrhy na elektronické platební rozkazy, tolik vydělají, pokud se ústecký odpor soudců bude šířit napříč celou justicí.

„Do aukcí na odkup pohledávek se nám už některé na to specializované firmy teď nepřihlásily s tím, že vyčkají, jak se situace, kterou nastolil ústecký soud, vyvine. Pokud nebudou chtít inkasní firmy tyto dluhy kupovat, budeme dluhy vymáhat přímo my, přes naše právníky,“ řekla Právu mluvčí dopravního podniku Olomouc Magdaléna Kopřivová.

Na nákladech řízení se vydělávat nemá, tvrdí soudce

Na adresu spekulantů s dluhy, což jsou nikoliv primární věřitelé, jako třeba dopravní podniky, ale firmy advokátů, kteří si najímají další advokáty, uvedl soudce Jiří Tichý z okresního soudu v Ústí nad Labem, že „ony koupí bagatelní pohledávku, a to klidně za takovou cenu, že na té pohledávce vydělat nemohou, protože od počátku chtějí vydělat jen na náhradě nákladů řízení, resp. náhradě nákladů za zastoupení advokátem".

„My ale tvrdíme, že institut náhrady nákladů řízení nesmí nikomu sloužit jako zdroj zisku Jeho smyslem je pokrytí důvodně vynaložených nákladů spojených s uplatněním práva,“ zdůraznil soudce Tichý.

Vymáhání malých dluhů se stále vyplatí

Malé dluhy se zjevně budou vymáhat dále, přestože advokáti a exekutoři bijí na poplach, že se jim přestane vyplácet zabývat se drobnými pohledávkami. Věřitelé si je nejspíš začnou více vymáhat rovnou přes advokáty a nebudou tolik pohledávky přeprodávat.

Například jeden z nejvýznamnějších věřitelů v Česku, mobilní operátor Telefónica O2, se zhoršení situace s vymáháním pohledávek kvůli snížení tabulkových odměn advokátů u malých dluhů neobává.

„My pohledávky systémově neodprodáváme, ale pověřujeme agenturu, aby naším jménem dlužníka opakovaně vyzývala k úhradě,“ potvrdil Právu mluvčí O2 Hany Farghali. Když to po mnoha měsících nepomůže a dlužník nezaplatí, předává podle něho operátor věc na Český telekomunikační úřad, získá tím exekuční titul a částka je vymožena exekučně.

„Odprodeje pohledávek by nejen zbytečně celý proces prodražovaly, ale navíc věřitel, když je prodává dalším vymáhacím firmám, dostane často i méně než desetinu původní výše pohledávky,“ dodal Farghali.

Problémy s řešením pohledávek ale mohou mít naopak některé pojišťovny, dopravní podniky a nemocnice, jež malé nedoplatky současných i bývalých klientů, kteří o nich mnohdy nemají ani tušení, prodávají rovnou dále tzv. inkasním agenturám.

Ty ale ve skutečnosti klasické inkaso na základě mandátních smluv s věřitelem neprovádějí, i když se nazývají inkasní agenturou, ale prostě je jen levně skoupí a draze pomocí platebních rozkazů prohnaných přes soudy vymůžou.

Exekutoři straší věřitele

Na ministerskou vyhlášku, která má odměny advokátů a exekutorů u malých dluhů snížit na polovic, reagují exekutoři a advokáti tím, že se jim nevyplatí malé pohledávky vymáhat, a tvrdí, že na to doplatí věřitelé. Některé to už vystrašilo.

„Změny nám mohou zkomplikovat proces domoci se dlužných poplatků. Snažíme se to řešit svépomocí, pokud se ale nelze s dlužníkem dohodnout, navrhujeme exekuční řízení nebo preferujeme možnost odprodeje těchto pohledávek,“ sdělil Právu ředitel nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj Petr Kovařík.

„Současná odměna za provedení exekuce činí při drobnějších pohledávkách tři tisíce korun a náhrada hotových výdajů tři a půl tisíce. Obě tyto sazby by se měly snížit na polovinu, v součtu by tak náklady exekuce měly činit 3250 Kč oproti původní částce 6500 korun. Snížení tarifu nevítáme, zvláště v momentě, kdy resort ministerstva spravedlnosti na exekutory přenáší jiné povinnosti,“ sdělila mluvčí Exekutorské komory Petra Báčová.