„Proti roku 2009 byl zaznamenán nárůst počtu uložených pokut o 23 procent. Výše pokut vzrostla o 29 procent,“ uvádí ministerstvo financí ve své zprávě o výběru daní za minulý rok. Podle ní v roce 2010 pracovníci finančních úřadů provedli přes 70 tisíc kontrol zaměřených na „řádné provozování loterií a sázkových her“ a z toho uložili 155 pokut.

I když vypadá procentuální nárůst počtu i celkové výše pokut jako úspěšné tvrdé tažení proti hazardu, který nedodržuje zákon, skutečnost je mnohem vlažnější.

Úhrnem totiž finanční úřady loni z pokut, udělených provozovatelům loterií a sázek, inkasovaly jen necelé dva a půl miliónu korun s tím, že to bylo proti roku 2009 dokonce o 554 500 korun více.

Češi prosázeli přes 125 miliard

To je ovšem v poměru k tomu, jak obrovský balík peněz se u nás v sázení protočí, zcela zanedbatelná částka. Jen loni totiž Češi podle oficiálních údajů ministerstva financí prosázeli přes 125 miliard korun. Příjmy provozovatelů dosáhly bezmála 32 miliard korun, přičemž do státního rozpočtu a rozpočtů obcí odvedli 3,3 miliardy korun.

„Nejčastějším důvodem k udělení pokuty bylo porušení informační povinnosti, přijímání sázek bez oprávnění, nedostatky ve vedení denní evidence, porušení povinnosti monitorovat provozované hry, vést předepsanou evidenci návštěvníků nebo nepřítomnost osoby odpovědné za dodržování zákazu hraní osobám mladším 18 let,“ uvedlo ministerstvo financí ve zprávě o výběru daní.

Navzdory silným slovům o nekompromisním tažení státu proti hazardu, mohou být ale zatím provozovatelé loterií a sázek relativně v klidu, protože celková výše pokut na úrovni dva a půl miliónu korun je pro ně na hranici vnímání. Nejvyšší pokuta udělená jednomu subjektu činila loni jen něco přes 800 tisíc korun.

Záznamy z kamer často chybí

Samo ministerstvo financí ale přitom i v jiné své letošní zprávě k hazardu konstatuje, že stále značný počet kasin a dalších provozovatelů sázek nedodržuje zákonem určená pravidla, jako je třeba evidence návštěvníků či povinnost provádět kamerový záznam.

Například po letošní červnové celoplošné kontrolní akci v kasinech po celém území ČR zahájily finanční úřady s téměř stovkou z nich správní řízení pro porušení ustanovení loterního zákona, prováděcí vyhlášky nebo ustanovení uvedených v povolení k provozování kasina.

Mezi nejčetnější přestupky patřila neúplná povinná denní evidence návštěvníků, chybějící či nekvalitní záznamy z kamer a chybná evidence žetonů.

Co se týče zcela nelegálních lotynek, tak buď se o nich neví, nebo se v Česku příliš neprovozují, neboť do státního rozpočtu bylo za loňský rok odvedeno pouhých 313 900 korun, coby „výnos z loterií nebo jiných podobných her provozovaných bez platného povolení“.