S příjmem podstatně menším než zmíněných 15 tisíc měsíčné musí v praxi vyžít přes milión a půl seniorů. Tato situace se nebude v příštích letech příliš měnit. Důchod mezi 80 a 99 tisíc korun pobírají v Česku dva lidé, důchod mezi 40 a 50 tisíci měsíčně pak 28 občanů.

Podle zprávy ministerstva práce a sociálních věcí dosáhl loni průměrný měsíční důchod 10 093 korun. Nejčastěji vyplácená penze se pohybovala mezi 11 000 až 11 499 korunami měsíčně a pobíralo ji 139 531 důchodců.

Kolik peněz by skutečně bylo potřeba na důstojný seniorský věk, je ale obtížné stanovit. Záleží na stylu a způsobu života, vzdělání, na tom, zda budoucí penzista má vlastní byt, zda žije na vesnici či ve městě atd.

Už dnes ale tržní deregulované nájemné spolkne v řadě případů větší půlku penze, v extrémních případech dokonce téměř celou penzi. Náklady na bydlení v případě vlastnictví bytu představují maximálně polovinu tržního nájemného.

FOTO: Právo

Lidé pracují dál

I proto, aby propad životní úrovně po odchodu do penze nebyl tak dramatický, musí podle Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí po dovršení penzijního věku pracovat přes 55 procent důchodců. Otázkou je, kolik z budoucích penzistů si ale pracovní příležitost udrží či nově získá. V současnosti v důchodovém věku ještě pracuje na čtvrt miliónu seniorů.

Relace mezi mzdou a důchodem
Průměrný důchod10 093 Kč
Průměrná hrubá mzda23 951 Kč
Čistá mzda18 573 Kč
Podíl důchodu k hrubé mzdě (v %)42,1
Podíl důchodu k čisté mzdě (v %)54,3
Zdroj MPSV, stav k roku 2010

Většina českých penzistů je a ještě řadu let bude závislá výší svého seniorského příjmu pouze na státní penzi. Důchod je hlavním stabilním příjmem pro 95 procent z nich.

Češi podle studie nemají ani odhad, jak dlouho budou penzi pobírat, neznají její přesnou výši. Jediné, co vědí, že penze bude obdobím, kdy budu muset počítat s každou korunou. Období důchodu je v Česku totiž, jak uvádí studie, pojímáno jako nejpesimističtější období života.

Existuje několik studií, které odpovídající částku pro udržení životního standardu i v penzi specifikují. Často ale mají spíše za cíl podnítit lidi v aktivním věku k tomu, aby za svého pracovního života začali intenzívně spořit na období v důchodu.

Téměř polovina občanů České republiky si zatím vůbec nespoří na stáří nad rámec povinných odvodů na důchodové pojištění. Ukázal to průzkum, který provedla agentura Factum Invenio pro ČSOB. Nějakou formou si na stáří spoří 52 procent obyvatel. Dalších 22 procent si nespoří proto, že nemá peníze.

Zatím postačí 20 tisíc

Pokud by se měl budoucí důchodce přiblížit průměrné výši platu, měl by mít jako rezervu k průměrnému důchodu dalších deset tisíc pro každý měsíc.

Pokud vezmete nabídky firem, které se zabývají vytváření optimálních podmínek na stáří, musela by být výše průměrného měsíčního důchodu ale kolem 20 tisíc. Například nájemné nového bytu pro seniory o velikosti 1 plus kuchyňský kout by přišlo měsíčně na 9 tisíc, byt 2 plus kuchyňský kout s předzahrádkou na deset tisíc. K tomu měsíčně by bylo nutné zaplatit za služby 4–5 tisíc korun. Připočteme-li náklady na potraviny, jsme zhruba na zmíněných dvaceti tisících.

Ženy přitom v průměru čerpají důchod 20 let, muži mají šanci užívat si penzi patnáct let.
Ženy by tedy musely mít naspořeno 2 milióny 400 tisíc, muži milión osm set tisíc, ovšem za předpokladu, že by se v průběhu let nezvyšovaly ceny.