Od září však lidé především za své drobné dluhy zaplatí ještě více. Zdraží se totiž citelně soudní poplatky, a i když věřiteli uhradíte vše před prvním soudním jednáním, soud stejně nově strhne dvacet procent poplatku, a vrátí jen osmdesát procent. Justice je však v této věci jen výběrčím, neboť všechny poplatky od lidí musí do koruny odvést do státního rozpočtu.

„Velký dopad bude mít zdražení soudních poplatků, kromě věřitelů, jimž se prodraží podání žaloby, především na dlužníky, kteří to pocítí při placení svých závazků. Skončí tak vstřícnost některých věřitelů odpouštět dlužníkům soudní poplatky výměnou za úhradu závazku po podání žaloby, když soudy nebudou tyto poplatky při stažení žaloby vracet v plné výši, protože tak jako tak strhnou z poplatku dvacet procent,“ uvedla Jana Tatýrková z největší retailové inkasní agentury v ČR M.B.A. Finance.

Zdražení o sto procent i více, jde i o tisíce korun na jednu položku

Základní sazba poplatku za návrh na zahájení řízení, jehož předmětem je peněžité plnění, se zvyšuje ze čtyř procent na pět. Další poplatky zdražují o padesát až 100 procent, některé však ještě více.

Největší dopad u malých vymáhaných částek 

Citelné zdražení poplatků se projeví právě především u žalob na menší dlužné částky, které věřitelé a mnohdy také spekulanti, kteří skupují malé dluhy ve velkém, řeší podáváním hromadných elektronických žalob.

ČTĚTE TAKÉ: Na vážné případy nemají soudy čas, řeší přívaly nesmyslných žalob

Soudy přitom nemají kapacitu, tedy čas daný zákonnými lhůtami a dostatečný počet soudních úředníků, aby každý případ posuzovali dopodrobna a detailně, zda je dluh skutečně reálně oprávněný.

Stává se totiž, že firmy posílají upomínky či faktury na jinou adresu, než člověk bydlí, nebo tyto doklady nezašlou vůbec, ale vedou si u daného jména pohledávku, kterou pak prodají dále. Překupník, respektive obchodník s dluhy, už pak neřeší to, že byste klidně částku zaplatili, kdybyste o ní věděli. A zahrne vás rovnou do velkého balíku elektronicky podaných žalob, čítající třeba i několik tisíc jmen.

Právě těmito hromadnými žalobami, kde figurují i staré a promlčené dluhy za pár stovek korun, jsou soudy doslova zahlceny.

Dražší poplatky počet hromadných žalob nesníží, stejně vše platí dlužník 

Ministerstvo spravedlnosti si ovšem od zdražení soudních poplatků slibuje snížení počtu podávaných žalob a následné odlehčení přetíženým soudům.

Jenže věřitele, respektive obchodníky s dluhy, dražší poplatky od hromadných elektronických podání žalob, které soudy zatěžují především, stejně ve výsledku zjevně neodradí, když dražší poplatky stejně platí dlužník, tedy přesněji řečeno ten, kdo byl za něho soudem označen na základě hromadně podané elektronické žaloby.

Dlužná částka4000 Kč
Úroky z prodlenídle délky prodlení
Podání žaloby elektronicky800 Kč
Přísudek advokáta v soudním řízení min.6000 Kč
Režijní paušál600 Kč
Přísudek advokáta v exekučním řízení3000 Kč
Režijní paušál600 Kč
Náklady exekuce a odměna exekutora min.6500 Kč
Celkem včetně 20 % DPHmin. 25 000 Kč
Zdroj: M.B.A. Finance