Odtahovka se činí o sto šest, a když už má auto na lafetě, nesundá ho, ani když k ní s prosíkem stačíte doběhnout.

Kšeft je kšeft. A tak není divu, že řidiči hledají fígle, jak v tomto ohledu proklínanou městskou policii a odtahovou službu na něčem nachytat.

Káva na palubce je nesmysl, tvrdí pojišťovny

Na internetové televizi se dokonce objevil návod, že když necháte na palubní desce u volantu viditelně stát kelímek s coca-colou či kávou, odtahová služba raději auto prý neodtáhne, protože by pak musela platit škodu na interiéru.

Video, které "radí", jak zabránit odtahu

Jak ale vyplývá z rozborů pojišťoven pro Právo, tento recept je spíše dílem lidových vypravěčů než reálně fungujícím návodem, jak si v Praze alespoň na chvíli uhájit místo k parkování v místech, kde jsou prakticky jen modré zóny.

Odtahové služby mají sice sjednané odpovědnostní pojistky pro případ, že způsobí někomu škodu, ale i díky provázání s městem mají tak dobré právní krytí, že takových případů, kdy motorista uhájil náhradu z pojistky odtahové služby, jsou jen hrstky.

„U kelímku s kávou by se těžko prokazovalo, že interiér už nebyl politý před odtahem vozu,“ upozornil Právo Milan Káňa z Kooperativy.

Úmyslná škoda na majetku

A to je jen ta slabší munice na straně odtahové služby. Ta by vás mohla ve svém právním protiútoku obvinit z toho, že jste na palubovce kelímek nechali úmyslně, a ze situace odejdete jen s politými sedačkami bez náhrady.

Podle § 415 Občanského zákoníku je totiž každý občan povinen si počínat tak, aby nezpůsobil škodu na majetku.

„Posuzuje se, proč ve voze ponechal nápoj, který způsobil škodu, zda mohlo ke škodě dojít i jiným způsobem než odtahem, například dotekem jiného auta, rozhoupáním vozidla chodcem. Pojišťovna pak může snížit pojistné plnění nebo výplatu zcela odmítnout,“ upozornila Dagmar Koutská z Allianz.

Obecně, pokud auto odtahová služba poškodí, třeba na laku karoserie, tak škodu lze teoreticky uplatnit na odpovědnostní pojištění odtahovky. V praxi je ale šance na výplatu malá.

„Ve všeobecných pojistných podmínkách jsou obecně vyloučeny věci převzaté. V pojistné smlouvě s odtahovou službou by musela být tato výluka dopojištěna,“ upozornila Koutská.

To znamená, že odtahovka by za pojištění musela více platit, aby se vztahovalo i na poškrábaný lak.

A pokud dopojištěna není, má víceméně řidič smůlu, protože těžko se prokáže, že tam škrábance nevznikly těsně před odtahem, například od jiného vozu.

„Nařídí-li odtah policie, je v jejím zájmu a v zájmu odtahovky, aby dokumentovala stav vozidla fotografií nebo videem, a samozřejmě tak činí. Pokud majitel uplatňuje škodu, stačí ukázat stav vozidla na foto před odtahem a porovnat. Vždy má odpovědnost dopravce, byť odtah nařídila policie,“ vyplývá z rozboru Allianz.

Složitost dokazování

Stáří poškození může do určité míry rozpoznat i mobilní technik při prohlídce a vyloučit poškození vzniklé jindy a jinak než při odtahu.

„Majitele poškozeného vozidla pak vyzveme, aby vhodným způsobem prokázal bezvadný stav vozidla před jeho odtahem, například svědecky. Na druhé straně, aby škoda byla likvidní, musí být prokázáno porušení právních povinností ze zákona či ze smlouvy na straně odtahové služby,“ zdůraznila Koutská.

To znamená, že kompetentní osoba odtahové služby musí přiznat svoji odpovědnost za škodu. Nebo naopak musí prokázat, že škodu nezpůsobila, a to svědecky pracovníky odtahové služby, fotodokumentací vozidla před naložením; případně svědectvím strážníka policie, který odtah nařídil a osobně se ho účastnil.
Nebo musí prokázat, že již vzniklá škoda na vozidle byla před odtahem, tedy třeba že nárazník byl již odřen či nápoj byl již vylitý.

Likvidátoři Allianz si na žádný případ škody s vylitým nápojem po odtahu nepamatují. Také odpovědnostní škody odtahových služeb se objevují v evidenci pojišťoven zřídka.