„Může to být v podobě běžného nebo spořicího účtu, který má možnost anonymního pasivního přístupu k účtu prostřednictvím internetu. Tím se zprůhlední všechny pohyby na účtu stran,“ tvrdí Patrick Nacher ze serveru Bankovnipoplatky.com.

Transparentní účty jsou podle něho primárně určeny právnickým osobám neziskového charakteru. Těmi mohou být obce, města a kraje, nadace a nadační fondy, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, školy a univerzity, církve a náboženské společnosti nebo právě politické strany. Politické strany však argumentují, že transparentní účty jsou proti zákonu o ochraně osobnosti.

„Transparentní účet je účet, jehož majitel požádal o zpřístupnění informací o tomto účtu široké veřejnosti. Pokud tedy fyzická osoba na takový účet poukazuje finanční prostředky, činí tak s tímto vědomím a její souhlas se zveřejněním osobních údajů je zde dán konkludentně, platbou,“ uvedl Ladislav Hejlík z Úřadu na ochranu osobních údajů.