Brusel také zváží, jakým způsobem by specializovaný Úřad evropského veřejného žalobce mohl uplatňovat společná pravidla na podvody a další zločiny týkající se peněz EU.

V současnosti dostupné prostředky pro odhalování a prevenci zneužívání prostředků EU jsou podle zprávy EK mnohdy nepřiměřené a nedostatečné.

„Jen v roce 2009 se případy podezření na podvod v souvislosti s finančními prostředky EU týkaly 280 miliónů eur,“ uvedla komisařka EU pro spravedlnost Viviane Redingová.

Přitom od roku 2000 bylo z 647 případů řešených úřadem OLAF 93 případů zamítnuto státními zástupci členských států bez udání konkrétního důvodu a 178 případů bylo zamítnuto v důsledku svévolného výkladu.

Komise zároveň tvrdí, že zjednoduší státním zástupcům a soudcům z celé EU boj s podvodníky rozšířením výměny informací mezi různými zúčastněnými stranami, včetně policie, celní správy, daňových a soudních a jiných odpovědných orgánů; plánuje se nový návrh ohledně vzájemné správní pomoci v oblasti ochrany finančních zájmů EU.