I nadále rovněž klesají počty poskytnutých úvěrů. Jejich celkový počet dosáhl k 31. březnu 985 tisíc, což je pokles proti konci loňského roku asi o osm tisíc úvěrů.

Objem úvěrů klesl o 1,27 miliardy korun na celkových 292 miliard korun. Ve stavebním spoření mají lidé uloženo asi 424 miliard korun a 69 procent této hodnoty spořitelny poskytly jako úvěry.

Výrazněji se snížil i celkový počet smluv ve fázi spoření, a to o 88 tisíc smluv proti stavu na konci roku 2010. K 31. březnu je evidováno zhruba 4,8 miliónu smluv.

Důvodem těchto výsledků je podle názoru odborníků snížení státní podpory od ledna 2011 na jednotné maximum 2000 korun bez ohledu na to, zda jde o starou či novou smlouvu, zatímco až dosud činila podpora až 4500 Kč u starých a až 3000 Kč u nových smluv.

Vedle toho byla od letošního ledna zavedena daň z úroků a z úrokové bonifikace, na niž je nárok u některých starších smluv.

Na menším zájmu o stavební spoření se nesporně podepsala i snaha vlády zdanit státní podporu za loňský rok 50 procenty i celková nejistota o budoucnost stavebního spoření. Ústavní soud však zdanění podpory zrušil a lidé dostanou za rok 2010 plnou státní podporu.