Cílem zvýšení spotřební daně z motorové nafty o 1 Kč/litr, účinné od 1. ledna 2010, přitom měla být optimalizace stavu veřejných financí.

„Již od prvních dní účinnosti je však patrné, že jde o neefektivní opatření, které nepřinese kýžený efekt. Zvýšení spotřební daně nejen že nepřineslo více prostředků do státní pokladny, ale ani neomezilo intenzitu silniční dopravy na našem území. Naopak, intenzita silniční nákladní dopravy na našem území se zvýšila o 3,51 procenta,“ konstatují ve studii Miroslav Ševčík a Aleš Rod.

Klíčové je podle nich zejména jednání silničních nákladních dopravců, kteří se na spotřebě nafty podílejí 60 procenty. Ti začali hojně tankovat v zahraničí, čímž se vyhnuli platbě spotřební daně v ČR.

Již od prvních měsíců tak v Česku docházelo naopak k poklesu vybrané spotřební daně.

Nákladní doprava je hustější

Ve srovnání s prvním až osmým měsícem 2009 zaznamenala celní správa ve stejném období 2010 pokles předpisu spotřební daně z motorové nafty o více než tři procenta, za leden až říjen o více než 11 procent (zatím dostupné údaje za září a říjen 2011 se dle informací celní správy mohou měnit, proto uvádíme i srovnání leden-srpen).

K tomuto poklesu došlo navzdory faktu, že intenzita silniční nákladní dopravy na našem území, měřená mýtným očištěným o nově zpoplatněné úseky a zvýšení cen mýtného, vzrostla o 3,51 procenta.

„S každým dnem nečinnosti zákonodárců přichází stát o daňové příjmy od řidičů, kteří se po ČR pohybují, ale netankují zde,“ dodal Rod.