Zatím není jasné, jak jim to vláda hodlá kompenzovat. Hovoří se o navýšení odpisů na dítě z daní, a to o 250 korun měsíčně.

Důchodcům by zvýšenou DPH měla vyrovnávat povinná valorizace penzí.

Dosavadní výpočty ekonomů, kteří se snažili spočítat dopady vládního návrhu na české domácnosti, se ale značně liší. Například podle odborů sjednocení sazby DPH na 20 % navýší inflaci o čtyři procentní body, podle ministerstva financí se vyšší DPH promítne do inflace skokově meziročně asi třemi procenty.

Hlavní ekonom Patria Finance David Marek odhaduje, že výdaje na osobu by se průměrně měly zvýšit zhruba o 250 až 260 korun měsíčně. „Dopad do inflace lze odhadnout na 2,0 až 2,3 procenta,“ uvedl.

Výjimky na potraviny mírní dopad jen o 60 korun

Vládou navrhované výjimky, tedy potraviny, které mají zůstat ve snížené 10procentní sazbě DPH, zmírňují podle analytiků centra dopad na průměrnou domácnost pouze o 60 korun měsíčně.

Mezi výjimkami je chléb, mléko, brambory, syrová a nezpracovaná zelenina, nezpracované ryby, dětská mléčná výživa a potraviny pro pacienty s cukrovkou a dalšími metabolickými problémy.

V případě ostatního sortimentu zboží a služeb bude záležet především na tom, jak moc obchodníci a poskytovatelé služeb promítnou zvýšení spodní sazby DPH z 10 na 20 procent do prodejních cen.

Až o desetinu podraží od příštího roku také pořízení nového bytu, topení, voda, cesta do práce, pohřeb, dále i nákup léků, knih a většiny potravin. Důvodem je přeřazení těchto výrobků a služeb ze snížené 10% sazby do 20% sazby daně z přidané hodnoty (DPH).